Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد:

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: 24 هکتار از زمین های بایر و بلاکشت این شهرستان برای کشت برنج شخم و شیار و به چرخه تولید بازگشت.

24 هکتار از زمین های بایر محمودآباد به چرخه تولید بازگشت/ ابطال سند و مصادره به نفع دولت

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، احمد صادقی گفت: 24 هکتار از اراضی بایر و بلاکشت شهرستان محمودآباد پس از چند سال بایر بودن در قطعات و مکان های مختلف با پیگیری مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان در سال زراعی جاری برای به زیر کشت بردن برنج آماده سازی و به چرخه تولید بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: عرصه های مورد نظر دارای سابقه کشت و زرع بوده و مناسب کشت برنج است.

صادقی ادامه داد: کارشناسان اداره امور اراضی و مراکز جهاد کشاورزی این مدیریت در سال ۹۸ حدود 55 هکتار از اراضی بایر این شهرستان را شناسایی و به مالکین آنان کتباً اخطار دادند نسبت به زیرکشت بردن آن اقدام کنند.

وی اظهار کرد: روش برخورد با این قبیل افراد طبق قانون و از طریق اخطار کتبی به آنان بوده و چنانچه در موعد مقرر و فصل مناسب کشت اقدام به کشت نکنند، پرونده قضایی تشکیل و نسبت به ابطال سند اولیه اقدام و سند اراضی فوق به نام دولت مصادره خواهد شد.

صادقی تصریح کرد: مالکین زمین های بایر توجه داشته باشند بایر گذاشتن اراضی زراعی در حاشیه شهرها و روستاها از مصادیق زمین خواری محسوب شده که این حالت زمینه ساز ایجاد رغبت در سایر بهره برداران برای فروش زمین و ایجاد بنا و تأسیسات و در نهایت خارج شدن زمین از حالت زراعی است.

وی یادآور شد: مالکین اراضی بایر چنانچه تا ۵ سال اینگونه اراضی را به زیر کشت نبرند براساس قانون اراضی زراعی سند مالکیت آنان باطل و به افراد دیگری برای کشت واگذار خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید