Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

رفع تداخل 240 هزارهکتار اراضی مازندران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: 240 هزار هکتار اراضی مازندران رفع تداخلات انجام شد.

رفع تداخل 240 هزارهکتار اراضی مازندران
به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، حسن عنایتی کلیجی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره فعالیت امور اراضی در بخش رفع تداخلات گفت: 6 سال گذشته تنها دو درصد رفع تداخلات در اراضی استان انجام شد در حالی که در سال گذشته این عدد به 12 درصد رشد یافت.

وی با بیان اینکه 240 هزار هکتار اراضی مازندران رفع تداخلات انجام شد، ادامه داد: برای صدور اسناد اراضی کشاورزی اولین اقدام رفع تداخلات اراضی کشاوزری است که باجدیت در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره سنددار کردن اراضی کشاورزی استان گفت: در این راستا اراضی کشاورزی تعیین تکلیف شد و برنامه داریم تا پایان دولت همه اراضی سنددار شوند.

عنایتی ادامه داد: سنددار کردن اراضی کشاورزی یکی از برنامه‌های در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است و قرار است تا پایان دولت سیزدهم تمام زمین‌های کشاورزی حدنگاری شده و دارای سند مالکیت شوند.

وی اضافه کرد: صدور اسناد کشاورزی باعث می‌شود مشکلات و مسائل کشاورزان رفع شود، این کار اولویت سازمان بوده و از طرفی این اسناد موجب دقت آمارهای رسمی می‌شود و در برنامه‌ریزی‌ها کمک می‌کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید