Iranian Agriculture News Agency

سرپرست حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

کشت مخلوط، علت تداوم نسل آفت مگس میوه است

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه کشت مخلوط دلیل تداوم نسل آفت مگس مدیترانه می‌شود، گفت: مبارزه اصولی مدیریت آفت براساس پیشگیری است.

کشت مخلوط، علت تداوم نسل آفت مگس میوه است

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، فرید بیگی سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره وضعیت آفت مگس مدیترانه در باغ‌های استان بیان کرد: آفت مگس مدیترانه جز یکی از آفت‌های خسارت‌زا است که چندین نسل دارد و از نسلی به نسل دیگر خسارت متفاوت است.

وی با بیان اینکه کشت مخلوط دلیل تداوم نسل آفت مگس مدیترانه می‌شود، افزود: اولین بار آفت مگس مدیترانه در سال ۱۳۵۰ شروع شد و از سال ۸۵ وقفه ایجاد شد ولی دوباره این آفت را در باغ‌های استان مشاهده کردیم که قطعا باید آمادگی کامل در این زمینه داشته باشیم.

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران توضیح داد: مبارزه اصولی مدیریت آفت بر اساس پیشگیری است و باید کاری کنیم خسارت ایجاد نشود.

بیگی با اعلام اینکه موضوع مهم اینکه در زمستان نباید بگذاریم میوه‌‌ای روی درخت بماند، خاطرنشان کرد: در این زمینه شهرداری‌ها اقدامی در جهت برداشت درختان نارنج در سطح شهر نمی‌کنند که درصورت کم‌توجهی کانونی برای آفت می‌شود.

وی اضافه کرد: کاربردی‌ترین توصیه در ارتباط با آفت مگس مدیترانه این است که میوه‌های روی درخت را به‌موقع برداشت کنیم.

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه عملی‌ترین و موثرترین کار برداشت میوه‌های پایان سال است، افزود: معمولا وضعیت آلودگی و آفت مگس مدیترانه از باغی به باغ دیگر و از یک‌ شهر به شهر دیگر متفاوت است که باغداران به بهداشت باغی توجه کنند.

بیگی با هشدار اینکه خطر خسارت آفت مگس مدیترانه وجود دارد، ادامه داد: در ارتباط با روش مبارزه با استفاده از سموم درصورت تراکم بالای آفت باید در دستور کار قرار گیرد در غیر این صورت با کشاورزی سالم در تضاد است.

وی با بیان اینکه آفت مگس به سمت میوه‌های رسیده می‌رود، یادآور شد: امسال خسارت چندانی در ارتباط با هلو شلیل نداشتیم ولی موضوع مهم اینکه میوه‌های کف باغ باید جمع‌آوری و در عمق ۵۰ سانتی‌متری خاک دفن شود؛ چراکه احتمال افزایش جمعیت آفت مگس مدیترانه را بیشتر می‌کند.

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر اینکه پایش و مدیریت باغ مورد توجه قرار گیرد، گفت: باتوجه به شرایط اقلیم متفاوت باید توجه به راهکارها در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید