Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن:

149 هزار مترمربع زمین کشاورزی تنکابن به چرخه تولید بازگشت

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن گفت: سال گذشته 158 تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع و 148 هزار و 950 متر مربع زمین به چرخه تولید بازگشت.

149 هزار مترمربع زمین کشاورزی تنکابن به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، عبداله غلامپور اظهار کرد: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، احکام قلع و قمع تغییر کاربری غیرمجاز در هشت هزار مترمربع اراضی کشاورزی شهرستان تنکابن با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، دادستان و نیروی انتظامی این شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن افزود: این قلع و قمع‌ها به‌صورت تفکیک و دیوارکشی غیرمجاز در اراضی کشاورزی خارج از طرح هادی روستای لزربن بخش مرکزی این شهرستان انجام شد.

وی با بیان اینکه هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مغایر قانون است، گفت: سال گذشته 158 تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع و 148 هزار و 950 مترمربع زمین به چرخه تولید بازگشت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید