Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن:

191 پرونده امور زمین در تنکابن قیمت گذاری شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن از ارزیابی و قیمت گذاری 191 فقره پرونده در کمیسیون تقویم اراضی کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

191 پرونده امور زمین در تنکابن قیمت گذاری شد
به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، عبداله غلامپور در جلسه کمیسیون تقویم اراضی کشاورزی شهرستان تنکابن، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 191 فقره پرونده به مساحت 580 هزار و 987 مترمربع تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز زمین های زراعی و باغی طی 5 جلسه در این شهرستان ارزیابی و قیمت گذاری شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن با بیان اینکه کمیسیون تقویم و ارزیابی زمین های کشاورزی برای بررسی دقیق و بازنگری قیمت گذاری زمین‌های کشاورزی است، تصریح کرد: سال گذشته طی 7 جلسه 17 فقره پرونده به مساحت 140 هزار و 505 مترمربع تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز زمین های زراعی و باغی این شهرستان تقویم و ارزیابی شد.

غلامپور با تاکید به اینکه جهاد کشاورزی، وظیفه تضمین و تامین امنیت غذایی جامعه را برعهده دارد، خاطرنشان کرد: این مدیریت با قاطعیت با افرادی که به طور غیرمجاز اقدام به ساخت و ساز غیرقانونی در زمین های کشاورزی می کنند، برخورد قانونی می کند.

وی در پایان برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویجی برای آشنایی با اصول و مبانی کاداستر، آشنایی با قوانین تجمیع و یکپارچه سازی اراضی، نقش حفظ کاربری اراضی کشاورزی در امنیت غذایی جامعه برای دهیاران، شوراها و نمایندگان کشاورزان منطقه و کارگاه آموزشی برای همکاران پهنه مراکز جهاد کشاورزی برای آشنایی با مجموعه قوانین حفظ کاربری در راستای آگاهی رسانی و پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز را از اقدامات آموزشی و ترویجی این مدیریت برای حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی برشمرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید