Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

8 هزار هکتار کلزا در مازندران کشت شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تاکنون 8 هزار و 717 هکتار قرارداد کشت کلزا در استان منعقد و 8 هزار و 8 هکتار کلزا کشت شد.

8 هزار هکتار کلزا در مازندران کشت شد
به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، حسن عنایتی کلیجی در هفتمین جلسه کشت پاییزه استان با بیان اینکه اگر عملکرد خوبی در کشت پاییزه استان داشته باشیم قطعا این کشت ها اقتصادی و قابل قبول خواهد بود، گفت: مرکز تحقیقات باید طرحی ارایه کند که ارقام اقتصادی با بالاترین عملکرد را در شرایط اقلیمی فعلی معرفی کند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 8 هزار و 717 هکتار قرارداد کشت کلزا در استان منعقد و 8 هزار و 8 هکتار کلزا در استان کشت شد، ادامه داد: 6 هزار و 149 هکتار از مزارع کشت شده کلزا سبز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه 45 هزار و 351 کیلوگرم بذر بین 4 هزار و 766 بهره بردار توزیع شد، افزود: 54 هکتار مزارع کشت شده کلزا تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت.

عنایتی با اشاره به اینکه 56 هزار و 400 هکتار مزارع مازندران به کشت گندم اختصاص پیدا کرد و تاکنون 5 هزار و 944 هکتار کشت صورت گرفت، اظهار کرد: 2 هزار و 845 تن بذر گندم بین 2 هزار و 467 نفر از بهره برداران کشت این محصول قرار گرفت.

وی ادامه داد: 29 هزار و 612 هکتار سطح ابلاغی جو در مازندران است که تاکنون 10 هزار و 278 هکتار کشت شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید