Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: مرداد ماه امسال 7 هزار و 65 متر مربع تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان آزادسازی و به چرخه تولید بازگشت.

هفت هزار متر مربع زمین کشاورزی بهشهر به چرخه تولید بازگشت
به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، غلامرضا قنبری اظهار کرد: برای اجرای قانون حفظ کاربری و جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی، حسب هماهنگی با دادستان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان بهشهر در مرداد ماه امسال 7 هزار و 65 متر مربع تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بهشهر آزادسازی و به چرخه تولید بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر افزود: این قلع و قمع شامل 9 قطعه زمین زراعی به مساحت 7 هزار و 65 متر مربع به صورت تفکیک و احداث بنای غیر مجاز، فنس کشی، دیوار کشی و شن ریزی بود که در راستای اجرای ماده سه و تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی در این شهرستان صورت گرفت.

وی تاکید کرد: برای حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و استمرار تولید و در راستای اجرای ماده سه و تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی لازم است مالکین اراضی زراعی و باغی قبل از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خود برای دریافت مشاوره و مجوز به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید