Iranian Agriculture News Agency

سرپرست جهاد کشاورزی تنکابن:

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن از بازگشت 50 هزار متر مربع از زمینهای کشاورزی این شهرستان به چرخه تولید خبر داد.

50 هزار متر مربع زمین کشاورزی تنکابن به چرخ تولید بازگشت

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، عبداله غلامپور اظهار کرد: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 64 مورد تعییر کاربری غیر مجاز به ضورت دیوار کشی و تفکیک زمین در اراضی کشاورزی سه بخش مرکزی، خرم آباد و نشتارود این شهرستان قلع و قمع و 50 هزار متر مربع زمین کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن تصریح کرد: برای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی 50 مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 25 هزار متر مربع در خارج از طرح هادی روستای مازبن سفلی، 10 مورد به مساحت 20 هزار متر مربع در روستای لزربن و 4 قطعه به مساحت 5 هزار متر مربع در روستای بابوبولات این شهرستان قلع و قمع شد.

 وی با بیان اینکه هرگونه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغی مغایر قانون است، خاطرنشان کرد: مالکین اراضی کشاورزی قبل از هرگونه اقدام به تغییر کاربری اراضی خود برای اخذ مشاوره و مجوزهای قانونی لازم به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستان‎های تابعه مراجعه کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید