Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد:

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه شیمیایی با علف های هرز، آفات و بیماری ها در 116 هزار و 882 هکتار مزارع گندم استان خبر داد.

مبارزه شیمیایی در 117 هزار هکتار مزارع گندم مازندران

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، عبدالرحمن زاغی از مبارزه شیمیایی با عوامل خسارتزای علف های هرز، آفات و بیماری ها در 116 هزار و 882 هکتار مزارع گندم استان تاکنون خبر داد و اظهار کرد: با علف های هرز در 72 هزار و 994 هکتار مزارع گندم استان مبارزه شیمیایی شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه مبارزه با علف های هرز پهن برگ در 30 هزار و 412 هکتار، کشیده برگ در 30 هزار و 798 هکتار و توام (دومنظوره) در 11 هزار و 784 هکتار مزارع گندم استان انجام شد، افزود: برای مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم استان، سموم گرانستار، توفوردی، آکسیال، اتللو، آتلانتیس، پوماسوپر، تیفیس و ویکیلیس مصرف شد.

زاغی با بیان اینکه با بیماری های گندم در 39 هزار و 934 هکتار مزارع استان مبارزه شیمیایی شد، ادامه داد: مبارزه شیمیایی با بیماری های زنگ زرد در هزار و 729 هکتار، سپتوریوز برگی در هزار و 770 هکتار، سفیدک سطحی در هزار و 594 هکتار، لکه خرمایی در 682 هکتار، فوزاریوم خوشه در 21 هزار و 368 هکتار، پوسیدگی طوقه و ریشه در 222 هکتار و لکه برگی ها (توام) در 12 هزار و 569 هکتار مزارع گندم استان انجام شد.

وی گفت: مبارزه با آفات نیز در 3 هزار و 954 هکتار مزارع گندم استان انجام شد که 3 هزار و 82 هکتار آن با حلزون، 27 هکتار با سوسک سیاه زابروس، 338 هکتار با سوسک لما، 479 هکتار با شته و لما و 10 هکتار با کرم مفتولی بود.

 
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید