Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل از قلع و قمع 109 تغییرکاربری غیر مجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

109 تغییر کاربری غیر مجاز در بابل قلع و قمع شد/ بازگشت 4600 متر مربع زمین به چرخه تولید
به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محسن علی گل زاده اظهارکرد: هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغ ها بدون اخذ مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان ممنوع است و علاوه بر قلع و قمع بناهای احداثی با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: برای اجرای ماده سه و تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، فروردین امسال، 109 حکم قضایی قلع و قمع تغییرکاربری غیرمجاز در زمین کشاورزی مراکز جهاد کشاورزی بیشه شمالی و احمد چاله پی این شهرستان اجرا و 4 هزار و 680 مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.

وی با اشاره به صدور7 مورد احکام قضایی قلع و قمع به مساحت 2 هزار و 460 متر مربع، اظهار کرد: محاکم قضایی 17 مورد از پرونده تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت یک هزار و 910 مترمربع را وارد ندانست.

 به گفته این مسوول رای صادر شده تغییر کاربری غیرمجاز به نفع بخش کشاورزی این شهرستان 15مورد به مساحت 6 هزار و 60 مترمربع بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل 60 مورد پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمی، 8 مورد مجوز صادره از کمیسیون تبصره یک و  چهار ماده یک به مساحت 13 هزار و 306 مترمربع، 8 مورد تشکیل کمیسیون تقویم اراضی به مساحت 920 متر مربع را از دیگر اقدامات انجام شده این مدیریت در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی در فروردین امسال برشمرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید