Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل:

مدیر جهاد کشاورزی بابل از قلع و قمع 688 تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان سال گذشته خبر داد.

 688 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد
به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محسن علی گل زاده اظهار کرد: برای حفظ کاربری اراضی زرعی و باغی، سال گذشته 688 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی بابل قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: با این قلع و قمع 30 هزار و 993 مترمربع اراضی کشاورزی این شهرستان به چرخه تولید بازگشت.

وی افزود: برای حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و استمرار تولید و در راستای اجرای ماده سه و تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، این احکام با همکاری و هماهنگی موثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی اجرا شد.

به گفته علی گل زاده، برای ثبت مالکیت و سنددار کردن اراضی زراعی و باغی، سال گذشته برای 11 هکتار زمین کشاورزی این شهرستان سند مالکیت صادر شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به صدور 60 مورد احکام قضایی قلع و قمع به مساحت 14 هزار و 67 مترمربع، اظهار کرد: رای صادر شده تغییر کاربری غیرمجاز به نفع بخش کشاورزی این شهرستان 233 مورد به مساحت 47 هزار و 979 مترمربع بوده است.

وی افزود: یک هزار و 158 مورد پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمی، 24 مورد مجوز صادره از کمیسیون تبصره یک ماده یک به مساحت  دو هزار و 766 مترمربع، 33 مورد مجوز صادره از کمیسیون تبصره چهار ماده یک به مساحت 7 هزار و 327 مترمربع از جمله اقدامات انجام شده این مدیریت برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی در سال گذشته بود.

علی گل زاده 345 مورد تشکیل کمیسیون تقویم اراضی به مساحت 151 هزار مترمربع، تشکیل 214 مورد پرونده جلوگیری از تغییر کاربری اراضی به مساحت 105 هزار و 355 مترمربع و 114 مورد نظارت بر اراضی واگذاری به مساحت 491 هزار و 504 مترمربع را از دیگر اقدامات انجام شده این مدیریت در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی در سال 1400 برشمرد.

وی در خاتمه با بیان اینکه توسعه و تقویت کشاورزی می تواند به عنوان فعالیت های اقتصادی نقش موثری در ارتقاء درآمد و تحقق اهداف توسعه کشاورزی پایدار داشته باشد، گفت: گشت حفاظت از اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی شهرستان است

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید