Iranian Agriculture News Agency

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

ترویج و مراکز جهاد کشاورزی فعالیت جهادی داشته باشند

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه در حوزه حفاظت از زمین با کسی تعارف نکنید و به شدت از کاربری زمین های کشاورزی حفاظت کنید، ادامه داد: نیازسنجی، ظرفیت شناسی و جهت دهی در سیاست گذاری ها باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد.

در حفاظت از زمین با کسی تعارف نداریم

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، حسن عنایتی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گردهمایی کشت بهاره با بیان اینکه سال جدید با رویکرد جدید حرکت خواهیم کرد و به دنبال دانش بنیان کردن تولید محصولات کشاورزی خواهیم بود، گفت: برای دستیابی به امنیت غذایی باید تولید پایدار داشته باشیم و پایداری تولید با روحیه جهادی و حرکت علمی محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: کشاورزی قراردادی، رصدخانه کشاورزی، دیپلماسی غذایی، نظام سرمایه گذاری در کشاورزی و صدور سند برای زمین های کشاورزی از برنامه های محوری وزارت جهاد کشاورزی است که باید در استان به عنوان محور قرار گیرد و همه ارکان و اجزای کشاورزی استان برای تحقق آن تلاش کنند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه برنج، سویا و مرکبات مشمول طرح کشاورزی قراردادی در استان می شوند، افزود: کشاورزی قراردادی سبب می شود بازار محصولات مدیریت شود و از واردات آن کاسته شود.

این مسوول اضافه کرد: مازندران امسال متعهد به اجرای کشت قراردادی برنج در 25 هزار هکتار شده است.

عنایتی با اشاره به اینکه نگرش به کشاورزی استان باید تغییر کند و متناسب با شرایط روز دنیا و نیازهای روز برنامه ریزی داشته باشیم تا به اهداف بلندمدت دست پیدا کنیم، گفت: امسال 200 میلیارد تومان برای توسعه مکانیزاسیون استان اختصاص یافته است که نیاز است این عدد افزایش پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه مراکز جهاد کشاورزی باید مراکز افزایش بهره وری باشند و مسؤول مرکز باید نخبگان را به مرکز دعوت کند و از ظرفیت بخش خصوصی برای روان سازی فعالیت ها استفاده شود، گفت: باید کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم و پس از واگذاری به دنبال نظارت و سیاست‌گذاری باشیم.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: سرعت نفوذ دانش و فناوری در بدنه کشاورزی استان پرشتاب نیست و ترویج باید حرکت پرشتابی داشته باشد و حلقه اتصال کارشناسان با کشاورزان باشد.

این مسؤول با بیان اینکه در حوزه حفاظت از زمین با کسی تعارف نکنید و به شدت از کاربری زمین های کشاورزی حفاظت کنید، ادامه داد: نیازسنجی، ظرفیت شناسی و جهت دهی در سیاست گذاری ها باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد.

عنایتی با تاکید بر اینکه زمین های کشاورزی باید سنددار شوند تا هویت پیدا کنند و از شدت تغییر کاربری ها کاسته شود، گفت: به عنوان پایلوت 35 هزار هکتار اراضی کشاورزی نکا برای انجام طرح کاداستر و سنددار کردن اراضی انتخاب شد و 16 شهرستان برای کاداستر در 320 هزار هکتار برنامه ریزی شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید