Iranian Agriculture News Agency

- سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

ایجاد شرکت های تولیدکننده بذر در استان

عنایتی از نظام بهره برداری خرده مالکی به عنوان یکی از چالش های تولید در استان نام برد و گفت: مزارع باید کانون نفوذ دانش و فناوری باشند و افزایش تولید و درآمد اقتصادی کشاورزان مدنظر قرار گیرد.

مزارع کانون نفوذ دانش و فناوری باشند

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، حسن عنایتی در جلسه کشت قراردادی برنج با بیان اینکه تصمیم گیری های ما باید منجر به ایجاد تحول در تولید شود، اظهار کرد: تصمیمات ما باید طوری باشد که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده سود ببرند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: ظرفیت های مغفول زیادی داریم که باید تلاش کنیم از این ظرفیت ها نهایت بهره برداری را داشته باشیم.

وی خواستار طراحی فرایند ویژه ای برای قرار گرفتن محصولات کشاورزی در زنجیره ارزش شد و گفت: کشاورزی قراردادی پیش زمینه اجرای الگوی کشت است که می تواند به افزایش عملکرد و تولید ختم شود.

عنایتی از نظام بهره برداری خرده مالکی به عنوان یکی از چالش های تولید در استان نام برد و گفت: مزارع باید کانون نفوذ دانش و فناوری باشند و افزایش تولید و درآمد اقتصادی کشاورزان مدنظر قرار گیرد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان، محققان، صنعتگران، بخش خصوصی و کشاورزان پیشرو در تحقق اهداف سازمانی تاکید کرد و ادامه داد: 25 هزار هکتار برای کشت قراردادی برنج استان هدفگذاری شده است که می تواند به 50 هزار هکتار هم افزایش یابد.

حسن عنایتی با اظهار اینکه مکانیزاسیون کشاورزی در عرصه های تولید به ویژه زراعت برنج نفوذ بیشتری داشته باشد، افزود: لازم است شرکت های بذری قوی ایجاد کنیم تا بذرهای استاندارد تولید کنند چراکه بذر هسته اولیه تولید است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: نهاده های کشت برنج به موقع تامین و توزیع شود و تلاش کنیم همه عوامل موثر بر تولید، مدیریت شوند تا شاهد افزایش کمی و کیفی تولید باشیم.

وی تاکید کرد: به دنبال افزایش سطح ارقام پرمحصول برنج باشیم تا بتوانیم بخش قابل توجهی از نیاز داخل را با برنج های داخلی تامین کنیم.

حسن عنایتی از پیگیری جدی برای سنددار کردن اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: به زودی اسناد صادر شده در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید