Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل خبر داد:

۶۹۰ هکتار خزانه گیری شد

مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: عملیات شخم و شیار اولیه با احتساب کشت دوم در 25 هزار و 106 هکتار شالیزار این شهرستان انجام شد.

شخم و شیار 53 درصدی شالیزارهای بابل

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محسن علی گل زاده اظهار کرد: انجام شخم و شیار و زیر خاک کردن به موقع کاه و کلش بجا مانده در مزرعه، علاوه بر کنترل آفات، سبب پوسیدگی بقایا و افزایش ماده آلی خاک و در نهایت افزایش محصول کشت سال بعد خواهد شد.

وی با اشاره به درپیش بودن سال زراعی جدید، افزود: با وجود 47 هزار و 147 هکتار اراضی شالیزاری شهرستان بابل، تاکنون عملیات شخم و شیار اولیه با احتساب کشت دوم در 25 هزار و 106 هکتار معادل 53 درصد اراضی شالیزاری این شهرستان انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با بیان اینکه کاهش آفات و مصرف سموم از نتایج شخم و شیار در زمستان است، اضافه کرد: تهیه بستر با استفاده از تراکتور در 9 هزار و 69 هکتار، تراکتور متوسط 12 هزار و 814 هکتار و تیلر 3 هزار و 223 هکتار انجام شد.

علی گل زاده با بیان اینکه عملیات خزانه گیری در 690 هکتار انجام شد، سطح بیمه را 218 هکتار و تعداد آزمون خاک را 111 نمونه اعلام کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید