Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی بابل از قلع و قمع 22 تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان و آزادسازی یک هزار و 680 مترمربع زمین در بهمن ماه امسال خبر داد.

قلع و قمع 22 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل/ 1600 متر زمین آزاد شد

به گزارش خبرنگار ایانا در  مازندران، محسن علی گل زاده گفت: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، بهمن ماه امسال 22 تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان بابل قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: با این قلع و قمع یک هزار و 680 مترمربع زمین کشاورزی این شهرستان آزادسازی و به چرخه تولید بازگشت.

وی با اشاره به صدور سه مورد احکام قضایی قلع و قمع به مساحت 190 مترمربع در ماه گذشته، اظهار کرد: رای صادر شده تغییر کاربری غیرمجاز به نفع بخش کشاورزی این شهرستان 9 مورد به مساحت یک هزار و 377 مترمربع بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل افزود: 114 مورد نظارت بر اراضی واگذاری به مساحت 491 هزار و 504 مترمربع و دو مورد نظارت بر طرح های موضوع ماده 33 واگذاری اراضی به مساحت 31 هزار و 200 مترمربع در ماه گذشته انجام شد.

وی در پایان تشکیل 12 مورد پرونده جلوگیری از تغییر کاربری اراضی به مساحت دو هزار و 240 مترمربع و 124 مورد پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمی و 6 مورد مجوز صادره از کمیسیون تبصره یک و چهار ماده یک به مساحت هفت هزار و 998 مترمربع را از دیگر اقدامات انجام شده این مدیریت در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی در بهمن ماه سال جاری برشمرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید