Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: 50 دیوارکشی غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.

50 دیوارکشی غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد/ آزادسازی هزار مترمربع زمین

به گزارش خبرنگار ایانا در  مازندران، محسن علی گل زاده اظهار کرد: برای اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 50 دیوارکشی غیرمجاز در زمین های کشاورزی منطقه بیشه جنوبی شهرستان بابل با دستور دادستان این شهرستان قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: با این عملیات یک هزار و 8 مترمربع اراضی کشاورزی این شهرستان آزادسازی شد.

وی با اشاره به اینکه توسعه و تقویت کشاورزی می تواند به عنوان فعالیت های اقتصادی نقش موثری در ارتقاء درآمد و تحقق اهداف توسعه کشاورزی پایدار و امنیت غذایی داشته باشد، گفت: گشت حفاظت اراضی کشاورزی این شهرستان به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با قدردانی از همکاری و هماهنگی موثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، از مالکین اراضی زراعی و باغی خواست از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خود اجتناب و برای دریافت مشاوره و مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید