Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار:

مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار از توزیع سه هزار و 793 تن کود شیمیایی بین کشاورزان فریدونکناری در 9 ماهه امسال خبر داد.

3800 تن کود شیمیایی بین کشاورزان فریدونکناری توزیع شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، حمیدرضا معماریان اظهار کرد: تغذیه متعادل محصولات با کودها، افزایش خاصیت انبارداری محصول و تا حدودی حفظ شدن محصولات در مقابل تغییرات فیزیکی و شیمیایی و نیز کاهش هزینه تامین کود و کوددهی را در پی دارد.

 

وی تصریح کرد: امکان بهره برداری از خاک برای سال های متمادی با مصرف بهینه از این نهاده امکان پذیر است.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار ادامه داد: برای آشنایی کشاورزان با روش ها و فنون جدید نسبت به زمان و مقدار مصرف کودها در مزارع و باغ ها، توصیه های فنی لازم توسط کارشناسان پهنه ارائه می شود.

 

معماریان با بیان اینکه برای افزایش تولید محصولات کشاورزی همزمان با حفظ منابع آب و خاک، می توان با مصرف بهینه کود، افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی را فراهم کرد، به کشاورزان توصیه کرد با مراجعه به کارگزاران مجاز نسبت به تهیه کودهای استاندارد مورد نیاز خود اقدام کنند.

 

وی گفت: این شهرستان دارای 5 کارگزاری خرید و توزیع کود در بخش خصوصی و 2 کارگزار بخش تعاونی است که زیر نظر این مدیریت مشغول بکار هستند و حواله های صادر شده از مراکز جهاد کشاورزی بین کشاورزان منطقه توزیع شد که شامل 2 هزار و 547 تن اوره،  625 تن کود فسفاته و 621 تن پتاس است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید