Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن:

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن از قلع و قمع تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی این شهرستان و بازگشت 12 هزار مترمربع زمین به چرخه تولید خبر داد.

12 هزار مترمربع اراضی کشاورزی تنکابن به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، ابراهیم کاویانی اظهار کرد: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز در اراضی کشاورزی بخش مرکزی شهرستان تنکابن با حضور نماینده دادستان، مسوولین و کارشناسان امور اراضی جهاد کشاورزی، شهرداری شیرود و نیروی انتظامی این شهرستان قلع و قمع و 12 هزار مترمربع زمین به چرخه تولید بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن تصریح کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 25 قطعه تفکیکی غیرمجاز در خارج از طرح هادی روستاهای شیرود قلع و قمع و 12 هزار مترمربع زمین آزادسازی شد.

وی در پایان با بیان اینکه هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مغایر قانون است، گفت: متقاضیان قبل از هرگونه اقدام به تغییر کاربری اراضی خود برای اخذ مشاوره و مجوزهای قانونی لازم به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستان‎ های تابعه مراجعه کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید