Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل دفتر یکپارچگی و بهره وری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور با رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان دیدار کرد.

تأکید بر یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در  کشور

به گزارش خبر نگار ایانا در استان لرستان؛ در این جلسه بهرام میردریکوند، مدیر امور اراضی لرستان به شرح اقدامات صورت گرفته در سطح استان و فعالیتهای انجام شده توسط مدیریت شهرستانها در حوزه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی پرداخت.

 در ادامه سید حسین توکلی، مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره وری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور بر لزوم اهمیت تشویق و ترغیب کشاورزان به یکپارچه سازی اراضی کشاورزی که باعث می شود کشاورزی علمی تر و اقتصادی تر شود تاکید کرد.

توکلی بیان کرد: کشاورزان در امر یکپارچه سازی اراضی کشاورزی مشارکت کنند تا در دریافت یارانه تسهیلات آبیاری نوین مکانیزاسیون و سایر موارد در اولویت قرار بگیرند.

مدیر کل دفتر یکپارچگی و بهره برداری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت: یکپارچه سازی باعث می شود کشاورزی به فعالیت اقتصادی و سودآور تبدیل شده و عملاً سرمایه گذار رغبت به تغییر کاربری نخواهد داشت

در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: باید زیرساخت‌های فرهنگی ترویجی برای یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی فراهم شود

حسنی مقدم خاطر نشان کرد کشاورزی اقتصادی در اراضی کمتر از یک هکتار امکان پذیر نخواهد بود‌، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی  می‌تواند در بهره وری کشاورزی تأثیرگذار باشد و درآمد کشاورزان را اقتصادی کند

 وی افزود: با داشتن اراضی به مساحت مناسب می توان برای کشت محصولات کشاورزی بهتر برنامه ریزی کرد و در مناطق مختلف در سطح استان لرستان تنوع کشت ایجاد کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید