Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تصریح کرد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تصریح کرد: مجوز برداشت آب از چاه توسط بهره بردارانی که در راستای اهداف پیش‌بینی شده فعالیت ندارند و اقدام به فروش آب میکنند باطل میشود.

ابطال مجوز برداشت آب از چاه برای فروشندگان آن

به گزارش خبر نگار ایانا در استان لرستان؛ اسفندیار حسنی‌مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در جلسه ای که به این منظور در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد، اظهار کرد:در پی بروز پدیده خشکسالی، کاهش آب سفره های زیرزمینی و کاهش شدید دبی آب رودخانه‌ها تعدادی از بهره برداران بخش کشاورزی مجوز حفر چاه‌، موافقت اصولی، پروانه تاسیس و بهره برداری به منظور استفاده در واحدهای مرغداری، گلخانه ها، صنایع تبدیلی و غذایی دریافت نموده اما اقدام به فروش آب می کنند.

 وی ادامه داد: در این جلسه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان دستور داده شد مجوز بهره بردارانی که موافقت اصولی و تاسیس چاه برای آنان صادر شده و طرح تولیدی خود را اجرا ننموده،  اما اقدام به فروش آب می نمایند ابطال کند.

 حسنی مقدم تصریح کرد: به بهره‌بردارانی که طرح‌های خود را به بهره‌برداری رسانده و از آب چاه حفر شده در راستای فعالیت واحدهای خود استفاده می‌کنند اما در کنار آن اقدام به فروش آب می نمایند اخطار و جریمه در نظر گرفته شده و نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در پایان تاکید کرد: وظیفه تامین امنیت و سلامت غذایی با مجموعه جهاد کشاورزی است و در این راستا باید گام برداریم، وظیفه ما حمایت از کشاورزان و بهره برداران است  اما با متخلفین و متعرضین به منابع آب  نیز در چارچوب قانون برخورد می کنیم.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید