Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان:

حسنی مقدم با اشاره به بروز پدیده خشکسالی و در پی آن کم شدن منابع آب مورد استفاده در بخش کشاورزی به منظور جلوگیری از خشک شدن کشتهای زراعی و باغی بر شناسایی کانونهای که بیشتر در معرض خطر هستند تاکید کرد.

شناسایی کانون‌هایی بحرانی کم آب در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی لرستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان، حسنی مقدم گفت: مجوز چاههای صنعتی که هنوز به بهره برداری نرسیده و یا به بهره برداری رسیده و از آب آنها در غیر مصارف کشاورزی استفاده می‌شود لغو شود.

 وی معاونین، مدیران و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها را موظف کرد با حضور میدانی در مزارع و باغات، عرصه‌هایی که در معرض آسیب و خکشیدگی قرار دارند شناسایی کرده و به ستاد سازمان اعلام کنند.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تاکید کرد بر مبنای آب موجود الگوی کشت به کشاورزان ارائه شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید