Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: غییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، باغی و عرصه های ملی به هر عنوان تصرف عدوانی محسوب گردیده و با متخلفین نهایت برخورد های قضایی و تعزیری بعمل آید.

اعلام قاطعیت در برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی، باغی و منابع طبیعی

به گزارش خبر نگار ایانا در استان لرستان؛ حسنی مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به همراه مدیران امور اراضی سازمان و جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد، فرماندهی گشت ۱۳۱ حفاظت از اراضی، معاون حفاظت منابع طبیعی لرستان، رئیس اداره روابط عمومی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان خرم آباد و جمعی از کارشناسان استانی و شهرستانی در پی وظائف ذاتی و سازمانی خود در جهت نظارت‌های قانونی بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی از مناطق قلعه سنگی ، پاپی خالدار ، تنگ شبیخون بازدید بعمل آوردند.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بدون هماهنگی قبلی از اراضی کشاورزی ، باغات و اراضی ملی مناطق  یاد شده بازدید و ضمن توصیه و تذکرات قانونی به گشت‌ها، مدیران استانی و شهرستانی، تاکید کرد: تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، باغی و عرصه های ملی به هر عنوان تصرف عدوانی محسوب گردیده و  با متخلفین نهایت برخورد های قضایی و تعزیری بعمل آید.

 دکتر حسنی مقدم در ادامه بازدید با  توجه به تداخل امور محوله به جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی، شهر داری،  بنیاد مسکن و امور آب دستور دادند گشتی مشترک با حضور نمایندگان گشت‌های دستگاهها تشکیل گردیده  و هفته ای حداقل یک گشت مشترک از مناطق هدف که مورد توجه تغییر کاربری دهندگان می باشند بازدید و نسبت به تعیین  وظائف و برخورد قانونی اقدام نمایند، بطوری که سود جویان از تداخل کاری ادارات سوء استفاده نکرده و از اجرای قانون در امان نباشند.

 وی در این بازدید ضمن دیدار با اهالی روستای پاپی خالدار اعلام کردند تغییر کاربری اراضی زراعی، باغی، منابع طبیعی، عرصه های جنگلی ممنوع بوده و از متقاضیان خواست در جهت اجرای طرح های پیشنهادی بایستی روال قانونی را طی کرده و نسبت به اخذ مجوز قانونی اقدام نمایند.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ضمن تماس تلفنی با دادستان مرکز استان گزارشی از چگونگی برخورد و راهکار های پیشنهادی ارائه دادند و قرار شد در اولین فرصت دادستان مرکز استان نیز جهت انجام هماهنگی و برخورد با متخلفین  از مناطق مختلف بازدید و نسبت به ارائه راهکارهای قانونی اقدام گردد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید