Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خبر داد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: متوسط قطعات اراضی در استان هفت دهم هکتار است و این نشان از خرده مالکی و معیشتی بودن کشاورزی در استان دارد.

تنها 23 درصد از اراضی استان آبی است/ کشاورزی لرستان خرده مالکی است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان؛  اسفندیار حسنی مقدم در جلسه معارفه رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان که با حضور آقای دکتر مؤیدی معاون سازمان آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد با اشاره به مساحت اراضی کشاورزی استان اظهار کرد: سطح اراضی کشاورزی لرستان حدود ٨٠٠ هزار هکتار است، در واقع چهار و هفت دهم اراضی کشاورزی کشور در لرستان وجود دارد همچنین ٤٠ درصد جمعیت استان در روستاها ساکن هستند.

 وی افزود:سطح جنگل‌های استان دو میلیون و دویست هزار هکتار است، ما به لحاظ سرانه جنگلی وضعیت مطلوبی داریم، سرانه جنگل در کشور ١٧٠٠ هکتار است اما در لرستان ٦٧٠٠هکتار می باشد که رقم مناسبی است.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه ١١ درصد آبهای کشور در استان است، گفت: اما تنها ٢٣ درصد از اراضی کشاورزی لرستان آبی است و این یکی از دلایل عدم توسعه نیافتگی استان است، سهم لرستان از سدهای ساخته شده تنها نیم درصد است.

 حسنی مقدم تاکید کرد: اختصاص آب مطالبه جدی بخش کشاورزی استان و مردم از وزارت نیرو است، مطالبه ای  که تحقق آن توسعه استان را به دنبال دارد.

 وی در ادامه با اشاره به سرانه مالکیت اراضی کشاورزی استان افزود: سرانه مالکیت شش و نیم هکتار است که سهم اراضی دیم  ۵ هکتار و اراضی آبی یک و نیم هکتار، متوسط قطعات اراضی در استان هفت دهم هکتار است و این نشان از خرده مالکی و معیشتی بودن کشاورزی در استان دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تولیدات بخش کشاورزی گفت: سالانه حدو ٢ میلیون و ٩٠٠ هزار تن تولیدات کشاورزی داریم ، که سهم بخش زراعی حدود ٢میلیون و ٢٠٠ هزار تن، ٣٠٠ هزار تن محصولات باغی و ٤٠٠ هزار تن دام، طیور و آبزیان است.

 حسنی مقدم بیان کرد: ارزش افزوده ناشی از فروش محصولات کشاورزی ٨ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان است ، در واقع ٤٠ درصد اقتصاد استان لرستان مربوط به بخش کشاورزی است.

 وی در ادامه با بیان اینکه ما در بخش تحقیقات مشکل تبدیل علم به ثروت را داریم، افزود: یکی از برنامه های ما عبور از کشاورزی سنتی به مدرن است که بخشی از این مهم توسط تحقیقات و ترویج انجام می‌شود، انتقال دانش روز به واحدهای تولیدی برای ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه تولید از دیگر برنامه‌های ما در بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: ایجاد شرکت های دانش بنیان، کاهش ضایعات محصولات زراعی، توسعه مکانیزاسیون، هوشمند سازی کشاورزی و اجرای الگوی کشت از دیگر اهداف و اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی لرستان می باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید