Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان:

استان لرستان با کشت ۲۸ رقم گندم بذری آبی و دیم و ۱۷ رقم جو آبی و دیم بالاترین تنوع و ارقام به لحاظ کمی و کیفی را در کشور به خود اختصاص داده است.

کشت ۲۸ رقم گندم بذری آبی و دیم و ۱۷ رقم جو آبی و دیم در استان لرستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان، اسفندیار حسنی مقدم در مراسم تجلیل از اعضای کمیته فنی، مدیران عامل شرکت های تولید بذر، کارشناسان ناظر بر واحد ثبت و گواهی بذر و نهال و کارشناسان فنی شرکت ها با بیان اینکه در چند سال اخیر اقدامات خوبی انجام شده است اظهار داشت: هم اکنون  با تلاش‌های  انجام شده توسط کلیه اعضای کمیته فنی واحد بذر جهاد کشاورزی استان لرستان، امور بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده پیش می‌رود.

وی افزود: در لرستان وجود 28 رقم بذر گندم و 17 رقم بذر جو مزیت بسیار خوبی برای استان است و خوشبختانه در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در راستای خالص سازی هسته‌های اولیه اقدامات بسیار خوبی انجام می‌شود و اگر چنین تلاش‌هایی نباشد چرخه بذر شروع نمی‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان عنوان کرد: در شورای عالی زراعت کشور براساس بحث‌های مطرح شده شاید در آینده  بخشی از بذر کشور توسط استان لرستان تامین شود.

وی کارشناسان ناظر فنی واحد ثبت و گواهی بذر و نهال را موظف کرد بازدید های مرحله ای از سطح سبز مزارع بذری را شروع کنند چرا که مزارع بذری مزارع ویژه ای هستند و نیاز به رصد دارند اگر در مزرعه کارشناسان ناظر کار خود را به خوبی انجام دهند و بذر را در مزرعه تمیز و خالص کنیم در بوجاری کار راحت تر خواهد شد و افت کمتری خواهیم داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به  اهمیت تغذیه در مزارع بذری  گفت مزارع بذری دو برابر مزارع عادی نیاز به کود دارند، همچنین خوشه کشی را در دستور کار داشته باشیم و اختلاط را جدا سازی کنیم و با دقت ظرافت و حساسیت این امور را انجام دهیم.

 وی در پایان پیش بینی کرد: برای سال زراعی جاری حداقل ۲۵ هزار تن گندم بذری و ۵ هزار تن جو بذری تولید و خریداری شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید