Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان اظهار کرد: کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم فعالانه موضوعات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در جهاد کشاورزی لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان، اسفندیار حسنی مقدم در جلسه کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم که در محل سالن جلسات این سازمان و با حضور سایر اعضاء برگزار شد با اعلام این خبر گفت: در صیانت از حقوق مردم به شکل سیستمی و ریشه‌ای گلوگاه‌های فساد، بسترها و زمینه‌های شکل گیری و گسترش مفاسد اقتصادی شناسایی و کنترل شده تا تخلف به کمترین حد خود برسد،  همچنین مصادیقی که به دبیرخانه اعلام می شود مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

حسنی مقدم با اعلام اینکه مدیران در قبال عملکرد نیروهای زیرمجموعه خود مسئول هستند، تاکید کرد: اگر چه در بحث نظارت مدیریت‌های  بازرسی و ارزیابی عملکرد و همچنین حراست مسئول هستند اما نباید مدیران وظیفه نظارتی خود را فراموش کنند و اعتقاد دارم کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در راستای ارائه خدمت به مردم و اهداف سازمانی می تواند بسیار موثر باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید