Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت:رفع تداخلات اراضی ملی یکی از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان است

رفع تداخلات اراضی ملی یکی از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان؛ حسنی مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان گفت: رفع تداخل از زمین های ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان یکی از بزرگترین اقدامات دولت است که از چهار سال گذشته با جدیت در حال پیگیری است .

حسنی مقدم هدف اصلی از این طرح را رفع موانع تولید در بخش کشاورزی و سند دار کردن زمین ها، در عین حال حفظ و حراست از زمین های ملی و منابع طبیعی اعلام کرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان اختلاف ملکی بین کشاورزان و دولت در زمینه تداخل اراضی ناشی از قوانین ضعیف و موازی کاری ها در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: با تصویب ماده ماده 54 قانون رفع موانع تولید و تدوین، ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل ها نیازی به مراجعه افراد و کشاورزان به دستگاه قضایی نیست.

گفتنی است؛ در این جلسه تعداد 7 پلاک به مساحت 33120 هزار هکتار مورد بررسی قرار گرفت که تعداد 5 پلاک به مساحت 24477هزار هکتار تعیین تکلیف شد و مساحت 122 هکتار از مستثنیات کم و به منابع ملی اضافه و همچنین 584 هکتار از منابع ملی کسر و به مستثنیات اضافه شد.

ضمن اینکه تعداد 2 پلاک دیگر جهت بررسی مجدد به کمیسیون آینده موکول شد .

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید