Iranian Agriculture News Agency

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان امور اراضی کشور:

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان امور اراضی کشوراظهار داشت: حدنگاری و کاداستر اراضی کشاورزی از سال ۹۴ این وظیفه به سازمان امور اراضی کشور تفویض شده و در واقع متولی اجرای طرح کاداستر است.

متولی کاداستر اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور است

به گزارش خبر نگار ایانا در استان لرستان، محمدی با بیان اینکه براساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اطلاعات اراضی کشاورزی را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند تا براساس آن سند اراضی در اختیار افراد قرار گیرد، تصریح کرد: از سال ۹۴، با استفاده از عکس‌های هوایی که سازمان نقشه برداری متولی تهیه آن است، اقدام به تهیه نقشه اراضی کشاورزی شده است و به تبع آن اطلاعات توصیفی شامل مشخصات بهره برداران نیز احصاء شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان امور اراضی کشور یادآور شد: با استفاده از این اطلاعات مکانی و توصیفی، صدور اسناد کشاورزی را دنبال می‌کنیم.

محمدی افزود: به خاطر هزینه بر بودن این کار در مجموعه کشور، تهیه عکس‌ها نیازمند تجهیزات مناسب است و هواپیمای خاص و نظارت نیاز دار و همچنین به خاطر مسائل اعتباری نتوانستیم آن تعهداتی که قانون مشخص کرده را در زمان خودش جمع کنیم.

وی با بیان اینکه ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور داریم که باید عکس‌های هوایی آنها تهیه شود و نقشه اراضی را داشته باشیم، تصریح کرد: سازمان نقشه برداری نتوانسته عکس‌های مناسبی در اختیار بگذارد، از سازمان جغرافیایی ارتش هم داریم استفاده می‌کنیم، در کنار آن از ظرفیت شرکت‌هایی که به صورت زمینی نقشه برداری می‌کنند نیز بهره گرفته ایم تا کار را در حد امکان پیش ببریم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر اینکه مجموعه عواملی که می‌توانند برای تهیه اطلاعات مکانی کمک کنند را به کار گرفته ایم اما حجم کار خیلی بالاست و اعتبارات زیادی را نیاز دارد تا هزینه شود و به اهداف برسیم، افزود: مشکل اعتبار را بیشتر داریم و از طرفی هم شرکت‌ها و سازمان‌هایی که بتوانند به ما کمک کنند محدود هستند؛ شرکت‌هایی که گرید کار با جی آی اس و نقشه را داشته باشند باید به کار بگیریم در برخی استان‌ها تعداد کارهایی که می‌توانند از سوی سازمان برنامه ریزی بگیرند محدود است.

محمدی با اشاره به اینکه در حوزه کارها و وظایف دیگر سازمان هم مواجهیم با بحث نبود مشخصات اطلاعات مکانی اراضی کشاورزی، گفت: امیدواریم با کامل کردن اطلاعات نقشه‌ای و توصیفی به اهداف دیگر برسیم، به هر روی تهیه این نقشه‌ها و اطلاعات مکانی می‌تواند به کمک سایر دستگاه‌ها هم بیاید و در بحث‌های مختلف سیل و امکانات روستایی و توزیع یارانه‌های کشاورزی به کار گرفته شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود هدف از سفر به لرستان را بررسی عملکرد نیروهای حوزه سازمان امور اراضی عنوان کرد و افزود: همچنین مشکلات همکاران از بُعد پرسنلی، پرداخت حقوق و مزایا، مسائل بخشی از نیروهایی که به صورت حجمی کار می‌کنند و از طرفی هم فضای اداری و امکانات و تجهیزات مجموعه امور اراضی در جلسات بررسی شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید