Iranian Agriculture News Agency

در سال زراعی جاری رقم می‌خورد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در جلسه پروژه ارتقاء امنیت غذایی، گفت: در سال زراعی جاری و در راستای اجرای طرح پروژه ارتقاء امنیت غذایی و افزایش تولید ۲۰۰ میلیارد تومان به درآمد کشاورزان لرستانی اضافه می شود.

افزایش ۲۰۰ میلیارد تومانی درآمد کشاورزان لرستانی با اجرای طرح پروژه ارتقاء امنیت غذایی

 

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان، اسفندیار حسنی مقدم در دیدار با مسئول اجرای پروژه ارتقاء امنیت غذایی استان لرستان با اعلام این خبر گفت: پروژه ارتقاء امنیت غذایی با هدف ۲۵ درصد افزایش عملکرد ثابت در مزارع گندم، جو و نخود دیم از سال ۹۴ شروع شده است.

 وی افزود: در همین راستا در سال زراعی ۱۳۹۹ —۴۰۰ مقدار ۱۵۵ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم، ۵۴ هزار هکتار جو و ۳۴ هزار و ۵۰۰ هکتار نخود دیم با محوریت کشاورزی حفاظتی "کم خاک ورزی و بی خاک ورزی" و با استفاده از بذور اصلاح شده جدید اجرا میشود.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: انتظار می رود با اجرای این پروژه در سال زراعی جاری و افزایش تولید حداقل ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار در محصول گندم،  ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار در محصول جو و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار در محصول نخود، حدود ۳۰ هزار تن گندم ، ٨١٠٠ تن جو و ۳۴۵۰ تن  نخود  و در مجموع ۴۱۵۰۰ تن افزایش تولید داشته باشیم و این افزایش تولید ۲۰۰ میلیارد تومان به درآمد کشاورزان لرستانی اضافه میشود.

حسنی مقدم ادامه داد: در سال جاری دو پلاتفرم در شهرستان های کوهدشت و دلفان اجرا شده است که در شهرستان دلفان ٢٥ رقم گندم، ١٠ رقم جو،  ۱۹ رقم نخود، ۶ رقم عدس، ۶ رقم ماشک، ٣ رقم نخود علوفه‌ای، ٢رقم کلزا، یک رقم کاملیا و رقمهای تریتیکاله و گاودانه کشت شده است.

وی ادامه داد: در پلاتفرم شهرستان کوهدشت نیز ۱۸ رقم گندم، ٩ رقم جو، ۱۹ رقم نخود، ۶ رقم عدس، ۶ رقم ماشک، ٢ رقم کلزا، ٣ رقم نخود علوفه ای و رقمهای گاودانه، کاملینا و تریتیکاله نیز کشته شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید