Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در جلسه توسعه کشت باغات دیم در اراضی شیبدار و گیاهان دارویی اظهار کرد: تاکنون هفت هزار هکتار توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار استان لرستان انجام شده است.

توسعه 7هزار هکتاری باغات دیم در اراضی شیب‌دار لرستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان، اسفندیار حسنی‌مقدم بابیان اینکه دراستان اقدامات مناسبی در زمینه کشت باغات دیم در اراضی شیب دار انجام شده گفت: در سال 96 اقدام وحرکت مطلوبی انجام شد که منجر به کشت ۷ هزار هکتار باغات دیم در اراضی شیبدار شد.

حسنی مقدم افزود:یکی از مهمترین پروژه های بخش کشاورزی کشت گیاهان دارویی و توسعه کشت باغات دیم در اراضی شیب دار است که دراین راستا ستاد کشت گیاهان دارویی و توسعه باغات در اراضی شیب دار را تشکیل داده ایم تا فرآیند این پروژه ها را تسریع وعملی کنیم.

این مقام مسئول  تصریح کرد: استان‌ لرستان دارای ظرفیت های خوبی جهت توسعه کشت باغات دیم در اراضی شیبدار می باشد و در این راستا  چاله کنی ، تهیه نهال و سایر امکانات جهت کاشت باغات در اراضی شیب دار توسط سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار داده می‌شود.

حسنی مقدم ادامه داد: بمنظور توسعه کشت باغات دیم دراراضی شیب دار توسط تیم مرکز تحقیقات مناطق مستعد برای کاشت باغات شناسایی می شود و بعد از آن نکاتی که به لحاظ فنی وآموزشی نیاز است به کشاورزان انتقال می دهند ، در زمینه کشت گیاهان دارویی و توسعه کشت باغات دیم در اراضی شیب دار تیم تحقیقاتی استان عملکرد موثری داشته است.

وی تصریح کرد: در استان مشکل فنی ،اجرایی و اعتباری جهت کشت گیاهان دارویی و توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار نداریم تنها مشکل مشارکت ضعیف کشاورزان در روند کشت باغات در اراضی شیب دارد است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید