Iranian Agriculture News Agency

ایجاد صنایع تبدیلی از راهبردهای اساسی بخش کشاورزی است.

ایجاد صنایع تبدیلی از راهبردهای اساسی بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان، جلسه بررسی وضعیت صنایع تبدیلی و غذایی شهرستان دورود، نیازسنجی و اولویت‌های شهرستان، چالش‌ها و راهکارها و همچنین اعلام نرخ های مصوب شالیکوبی‌ها و کمباین‌های برداشت برنج با حضور مرادی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی استان ، رؤسای مراکز خدمات پنجگانه، ادارات تولیدات گیاهی و صنایع تبدیلی شهرستان در دفتر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دورود برگزار شد.

اکبری مدیر جهادکشاورزی دورود بر‌ استمرار ایجاد صنایع کشاورزی و ارائه خدمات به کشاورزان تاکید کرد.

مرادی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی استان اظهار کرد: ایجادسردخانه، کشتارگاه و فرآوری محصولات باغی دراین شهرستان بالاخص منطقه مروک ضروری است.

وی ادامه داد: باید دراین منطقه طرح های صنایع تبدیلی در کوتاه ترین زمان ممکن  با مشارکت بخش خصوصی انجام پذیرد، در این راستا اقداماتی انجام گرفته اما امیدواریم با حمایت بیشتر از گذشته بانکها سرمایه گذاری  مناسبی انجام پذیرد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان یکی از برنامه‌های سازمان جهادکشاورزی توسعه کشت کلزا عنوان کرده و تاکید کرد: مراکزخدمات بسترخوبی راجهت ترعیب کشاورزان فراهم کنند.

در پایان این جلسه کارشناسان و رؤسای مراکز نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند که راهکارها ؛ ارائه شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید