Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان خبر داد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت : در استان لرستان ۵۰۰ رای قطعی قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی صادر شده است اما به خاطر نبود ماشین آلات از قبیل "بلدوزر" و "لودر" اجرای احکام قضایی به کندی به مرحله اجرا در می آید.

کندی در قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز  در اراضی کشاورزی لرستان به خاطر نبود "بلدوزر" و  "لودر"

به گزارش ایانا در استان لرستان جلسه رفع تداخلات اراضی کشاورزی و ملی و همچنین کاداستر  به ریاست اسفندیار حسنی مقدم و با حضور جباران ، مدیر کل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور، نجفی، مدیر کل منابع طبیعی لرستان، امرایی معاون مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و مدیر اراضی استان در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: برای رفع تداخلات اراضی کشاورزی و منابع ملی جدی باشیم این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است..

وی تصریح کرد : با توجه به عدم رضایت مردم در زمینه رفع تداخلات باید در این حوزه ورود جدی تر داشته و کمیسیون رفع تداخلات استان فعالتر از گذشته بوده در جهت رفع مشکلات مردمی و خدمت به آنان در چارچوب قوانین و مقررات گام بردارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: ما قصد واگذاری منابع ملی به ویژه خواران را  نداریم اما به کشاورزانی که  در امر تولید ایفای نقش نموده و از این راه امرار معاش می‌کنند کمک می‌کنیم و با دید مثبت به این امر اهتمام می ورزیم .

وی به اصلاح هندسی نقشه ها اشاره کرد وگفت: اصلاح هندسی نقشه های تهیه شده توسط مدیریت امور اراضی با همکاری اداره کل منابع طبیعی و با تخصیص اعتبار از سوی سازمان امور اراضی به جدیت پیگیری و در اسرع وقت اصلاحات لازم انجام و توسط دبیرخانه در دستور کار کمیسیون رفع تداخلات استان قرار گیرد.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: مسئله هوشمند سازی که مدنظر وزیر جهاد کشاورزی است و قصد تشکیل بانک اطلاعات کشاورزان را دارد می‌تواند یک موضوع مناسب برای رفع مشکلات در همین حوزه باشد.

حسنی مقدم در ادامه این نشست به کمبود منابع اعتباری اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز باید اعتبارات به شکل شناور تخصیص یابد یعنی برابر حجم یا تعداد پرونده ها اعتبار دریافت شود.

وی در ادامه این نشست به کمبود امکانات خودرویی استان اشاره کرد و گفت: سازمان امور اراضی کشور، استان را به لحاظ تجهیز امکانات خودرویی حمایت کند تا بتواند مأموریت‌های محوله را به شکل مناسب انجام دهد.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت : در استان لرستان  ۵۰۰ رای قطعی قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز  در اراضی کشاورزی صادر شده است اما به خاطر نبود ماشین آلات از قبیل "بلدوزر" و  "لودر" اجرای احکام قضایی به کندی به مرحله اجرا در می آید.

در ادامه این جلسه جباران مدیر کل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور  گفت : متعهد می‌شویم براساس نیاز استان کمبود سنوات گذشته در خصوص رفع تداخل اراضی ملی و زراعی را جبران کنیم.

 وی درخصوص عملکردرفع تداخلات اراضی ملی وزراعی لرستان گفت: امور اراضی استان لرستان عملکرد موثر و مطلوبی نسبت به اعتبارات پرداختی رفع تداخلات داشته است.

جباران افزود : با توجه به اینکه استان لرستان از ظرفیت ها و قابلیت های خوبی در حوزه کشاورزی  برخوردار است متعهد می‌شویم در سال جاری بر اساس نیازهای استان منابع مالی رفع تداخلات  را در اختیار استان قرار دهیم تا بتواند کمبودها و عقب افتادگی‌های موضوع رفع تداخل اراضی ملی وزراعی سنوات  گذشته را جبران کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه ما خدمات را در اختیار اموراراضی استان قرار می‌دهیم گفت :امکانات مورد نیاز برای پیشرفت کار و امکاناتی که مورد نیاز امور اراضی استان است. اگر قراردادهایش از سطح انتظار ما بیشتر باشد قرار خواهیم داد و برای نیروی انسانی نیز مجوز را صادر می‌کنیم.

در این جلسه مهندس نجفی مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان اعلام کرد هر آنچه لازم باشد در جهت رفع تداخلات اراضی ملی و زراعی همکاری می‌کنیم.

 در پایان این نشست کاووس رمضان زاده مدیر امور اراضی استان لرستان اظهار کرد: ۳۵ پلاک شامل ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و ملی تعیین تکلیف شده اند و در این راستا 5 هزار هکتار از اراضی ملی کسر و به اراضی کشاورزی استان اضافه شده و در نهایت جهت اصلاح،  اسناد به اداره ثبت ارسال و اداره ثبت در حال اقدامات لازم است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در پایان این نشست خواستار تخصیص اعتبارات لازم توسط سازمان امور اراضی کشور به منظور اجرای کامل رفع تداخلات اراضی ملی و زراعی شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید