Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از برنامه‌‌ریزی برای توسعه ۶۰ هزار هکتاری باغات در اراضی شیبدار تا پایان دولت دوازدهم خبر داد.

پیش‌بینی توسعه ۶۰ هزار هکتاری باغات در اراضی شیبدار تا پایان دولت دوازدهم

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان، مسعود منصور در مراسم بهره‌برداری طرح‌های ملی وزارت جهاد کشاورزی با فرمان رئیس جمهوری از طریق ویدئوکنفرانس که از شهرستان دورود استان لرستان گزارش می داد، اظهار کرد: از سال زراعی ۹۶ تا ۹۸، طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار در سطح ۶۱ هزار هکتار اجرا شده که در نتیجه آن ۲۰ هزار شغل مستقیم ایجاد و ۱۸۳ هزار تن افزایش تولید حاصل شده است.

وی گفت: در سال زراعی جاری این طرح در سطح ۱۶۸۰۰ هکتار اجرا شده که ۱۴ هزار هکتار آن با گونه های درختی و باغی و ۲۴۰۰ هکتار با گونه های گیاهان دارویی بوده و در نتیجه آن ۵۶۱۰ اشتغال مستقیم ایجاد و ۴۸ هزار تن تولید افزایش یافته است.

منصور خاطرنشان کرد: عمده ۳۳۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای اجرای این طرح ها توسط مردم و جوامع عملی صورت گرفته است.

وی گفت: مقرر است تا پایان دولت دوازدهم طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار در سطح ۶۰ هزار هکتار دیگر نیز اجرا شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید