Iranian Agriculture News Agency

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد

تاکنون در ۳۰۰۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان بروجرد مبارزه علیه بیماری‌های برگی صورت گرفته است همچنین مقام اول در استان در زمینه مبارزه علیه سن گندم با سطح ۱۲۶۰۰ هکتار متعلق به تلاش نگهبانان خوشه های طلایی(مهندسان کشاورزی) این شهرستان است.

کشاورزی هوشمند در دست نگهبانان خوشه‌های طلایی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد در این راستا گفت: مبارزه علیه آفات و بیماری‌ها که دزد دسترنج یکساله کشاورزان هستند با جدیت مجموعه دنبال می‌شود،اما تلاش این مدیریت در رسیدن به دو هدف غایی بوده و هست :

۱- حفظ کمیت محصول

۲- حفظ کیفیت محصول

ایشان در این زمینه گفت : با توجه به آنکه کشاورزی متمرکز همراه با آفات و امراض می باشد لذا استفاده از سم و کود در این عرصه اجتناب ناپذیر می‌کند، اما این مدیریت بدون حرکت شعاری سعی در کاهش مصرف سم و کود و غنی سازی محصولات در مزرعه داشته و دارد.

ایشان ادامه داد: در راستای کشاورزی هوشمند و به منظور مبارزه با علفهای هرز و بیماری‌هایی از جمله زنگ زرد که با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش رطوبت در منطقه شیوع یافته است، این مدیریت تصمیم بر بکارگیری پهبادها برای حفظ کمیت و کیفیت محصولات گرفت.

نباتی در این مورد اظهار داشت : استفاده از پهبادها برای سم پاشی مزارع در واقع یک تکنولوژی دوست محیط زیست محسوب می‌شود و این هدف بسیار برای مجموعه ما ارزشمند است.

وی مزایای استفاده از پهباد را چنین برشمرد : پهبادها دارای قابلیتهایی مانند صرفه جویی در مصرف سم و کود،کاهش هزینه های عملیاتی ، دقت بالای سم پاش ،سهولت کاربرد ،تسریع در عملیات سمپاشی،جذب بالا در صورت محلول پاشی کودها و هدفمندی در سم پاشی هستند.

این محقق غلات استان افزود : با کاهش مصرف سم در منطقه کیفیت محصولات در کنار حفظ کمیت افزایش می یابد.سالم ماندن آب و خاک به عنوان سرمایه های وطنی در کنار محصول سالم تر یکی از بزرگ‌ترین و غایی ترین اهداف کشاورزی دنیا محسوب می‌شود  و استفاده از پهباد در واقع موجب توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی  است و رونق و شکوفایی این بخش را به همراه دارد.

دکتر نباتی ادامه داد بهره مندی از این تکنولوژی  در سمپاشی و کود پاشی مزارع و باغات کاربرد دارد که علاوه بر کاهش هزینه های تولید موجب جلوگیری از تخریب مزارع و محصولات، ناشی از حرکت ماشین آلات در مزارع و حفظ سلامت کشاورز (سمپاشی بدون دخالت مستقیم انسان)و محیط زیست می‌شود .

همچنین نظر به اهمیت استراتژیک گندم در سبد غذایی مردم رعایت موارد مربوط به کاشت، داشت و برداشت برای حفظ کیفیت و کمیت این محصول بسیار با اهمیت است.

نباتی در این باره اظهار کرد با توجه به شرایط منطقه یکی از اولویت های حال حاضر برای کلیه مهندسان کشاورزی و کشاورزان مبارزه با بیماری‌های برگی از جمله زنگ زرد می باشد.

ایشان ادامه داد : نظر به آنکه  برگ آشپزخانه گیاه است و بیماری زنگ زرد جزو بیماری‌های برگی آسیب زننده به برگ، در صورتی که به موقع کنترل و درمان نشود می‌تواند میزان محصول را به شکل فاجعه باری کاهش دهد.به طوریکه در تحقیقات بعمل آمده مشخص شده است که از ۲۰خوشه سالم ، ۱۷ گرم گندم و از همان تعداد خوشه مبتلا به زنگ زرد ۲/۵ گرم گندم به دست می آید و اگر این میزان به کل مزرعه چند هکتاری تعمیم داده شود می‌تواند تقریبا نیمی از محصول مزرعه را از دست خارج کند.

 نباتی در مورد مبارزه با زنگ  زرد اظهار داشت : مبارزه با زنگ زرد دارای دو روش کنترل زراعی و شیمیایی است. کنترل زراعی شامل رعایت تاریخ کشت ، کشت ارقام مقاوم و بهره گیری از روش‌های صحیح کوددهی است. رعایت زمان مناسب کشت و انتخاب بذر مقاوم به زنگ زرد حتما در موسم کاشت توسط کارشناسان محترم مد نظر قرار گرفته است، اما  توصیه و توجه به ارقام مقاوم در سال‌های آتی باید با وسواس بیشتری صورت پذیرد زیرا در دو سال اخیر شرایط آب و هوایی دارای تغییرات محسوسی از جمله افزایش میزان بارندگی در لرستان بوده است و شیوع بیماری‌هایی مثل زنگ زرد که رطوبت در رشد و تکثیر آنها اثر مثبت دارد به شدت افزایش یافته ،لذا در صورتی که مهندسان و کارشناسان عرصه کشاورزی که نگهبانان خوشه های طلایی اند بخواهند از این برکت الهی در راه جهش تولید بهره بگیرند میبایست بتوانند این تغییر شرایط اقلیمی را مدیریت نمایند و این مهم با رعایت تاریخ کشت و دقت در انتخاب ارقام مقاوم حاصل می آید از دیگر مزایای بهره مندی از ارقام مقاو م کاهش مصرف سم در مزارع می‌باشد  که این مورد در مجموعه جهاد کشاورزی بروجرد در سال زراعی حاضرتا میزان زیادی رعایت شده و ارقام مقاوم به زنگ زرد با جدیت استفاده ،توصیه و ترویج شده اند.

در مورد استفاده از کود سرک نیز باید گفت در صورتی که صدمه وارده به سطح سبزینه که به اصطلاح آشپزخانه گیاه است زیاد باشد ،توصیه میگردد به میزان معمول از کود سرک اوره دو تا سه روز پس از مبارزه شیمیایی استفاده گردد و البته آبیاری میبایست طبق نرم بوده و برای جلوگیری از افزایش بی رویه رشد رویشی از مصرف زیاد کود ازته و آبیاری بیش از حد خودداری گردد.کودپتاس نیز موجب کاهش حساسیت گیاهان نسبت به انواع بیماری از جمله زنگ زرد می‌شود که در صورت امکان می‌توان از این قابلیت به شکل کنترل شده بهره برد.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد  در مورد کنترل شیمیایی گفت : در کنترل شیمیایی از همه چیز مهمتر سرعت عمل کارشناسان می‌باشد زیرا یک اسپور زنگ زرد می‌تواند تا ۲۰۰۰کیلومتر در یک ماه حرکت کرده و آلودگی را منتقل نماید و ابرناکی و باد دو عامل بسیار قهار در کمک به انتشار می‌باشند. لذا توصیه می‌شود که کارشناسان هوشیارانه در مزارع حضور داشته و کانون یابی و کانون کوبی با سرعت انجام گیرد و اگر زنگ زرد در منطقه اپیدمی شد پیش از آسیب به ۴برگ آخر بخصوص برگ پرچم که پرچمدار تولید محسوب می‌شود (۴برگ نزدیک به خوشه بخصوص بالاترین و نزدیکترین برگ به پرچم )و حفظ آنها برای تولید بسیار حائز اهمیت است ،میبایست هر چه سریعتر در مرحله سنبله به صورت یکپارچه و هماهنگ سمپاشیهای لازم صورت گیرد.

لازم به ذکر است هر چه مبارزه پیشگیرانه کنترل زراعی با جدیت بیشتری دنبال شود، هزینه کمتری برای مبارزه شیمیایی باید بپردازیم.

دکتر نباتی اظهار داشت : پایش مزارع یکی از اولویت‌های این مدیریت تاکنون بوده و هست.با حضور به موقع کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و رسیدگی و ارتباط متمرکز کارشناسان و اداره بهبود تولیدات گیاهی در پایش مزارع گندم و جو ،اولین گزارش مشاهده زنگ زرد در مناطق جنوبی شهرستان توسط شبکه مراقبت و پیش آگاهی اعلام گردید. در سرکشیهای بعدی و تشکیل تیم‌های بازدیدی گزارش اولیه تایید و روند آلودگی در مراکز شیروان و همت آباد که از رطوبت نسبی بیشتری برخوردار بودند رصد گردید و مبارزه با آن در کنار مبارزه با بیماری‌های برگی ادامه یافت .

در حال حاضر با بکارگیری ۲فروند پهباد سمپاش به عنوان آخرین تکنولوژی‌های روز ،روند مبارزه یکپارچه در منطقه دنبال می‌شود.امید است این تکاپو و تلاش صادقانه مجموعه مدیریت جهاد به دل کشاورزان و تولیدکنندگان منطقه نشسته  و یاریگر هرچه بیشتر ما در این عرصه باشند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید