Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از مزارع گندم و کلزای شهرستان بروجرد بازدید کرد.

بازدید میدانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی  لرستان از مزارع گندم و کلزای شهرستان بروجرد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان، "عبدالرضا بازدار"  به همراه معاون بهبود تولیدات دامی سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد از نزدیک وضعیت ظاهری مزارع غلات به ویژه  گندم و کلزای شهرستان بروجرد را رصد و مورد پایش و بررسی قرار دادند.

در این بازدید، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و تلاشهای مجموعه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در مبارزه با عوامل خسارتزای گیاهی ، بر مبارزه جدی تر با آفات و بیماریهای مزارع  گندم، به ویژه زنگ زرد تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بر آبیاری به موقع مزارع توسط کشاورزان تاکید و از مسئولین مربوطه خواستار توجه و اقدام فوری  در راستای مبارزه بیماری زنگ زرد گندم در شهرستان بروجرد شدند .

وی با توصیه به استفاده بهینه و به موقع از سموم کشاورزی و توجه به توصیه های فنی کارشناسان توسط کشاورزان ، بر حضور فعال و پویای تمامی کارشناسان پهنه در مزارع و رصد و پایش عوامل خسارتزای گیاهای تاکید کرد.

شهرستان بروجرد دارای ۴۷۰۰ هکتار گندم آبی و ۹۰۰۰ هکتار گندم دیم است که تاکنون بالغ بر ۳۰۰۰ هکتار از مزارع گندم در این شهرستان علیه بیماریهای برگی به ویژه زنگ زرد گندم، ۱۳۰۰۰ هکتار علیه علفهای هرز مزارع گندم و ۱۲۶۰۰ هکتار علیه سن مادر مبارزه انجام شده است.

پیش بینی می شود امسال از سطح ۱۳۷۰۰ هکتار مزارع گندم شهرستان بروجرد بالغ بر ۳۵ هزار تن گندم تولید و برداشت شود. 

در ادامه بازید رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از مزارع شهرستان بروجرد و رصد و پایش وضعیت مزارع گندم از نظر مبارزه با عوامل خسارت زای گیاهی (علفهای هرز، بیماری های برگی، سن غلات) بر تغذیه این مزارع و انجام  آبیاری های مناسب و تکمیلی تاکید کرده و با کشاورزان و کارشناسان این شهرستان نیز چهره به چهره دیدار داشته و نکات فنی و توصیه های لازم در خصوص استفاده درست و مناسب از سموم کشاورزی و اطلاع رسانی کامل در زمینه مبارزه با بیماری های برگی به ویژه زنگ زرد گندم با استفاده از تمام امکانات موجود به ویژه ظرفیت فرمانداریها، بخشداری ها ، دهیاری ها و شوراها تاکید کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید