Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خبر داد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از کشت پاییزه چغندر و کشت کلزا در چرخه تناوب و تولید با هدف جلوگیری از هدر رفت آب و افزایش تولید خبر داد.

کشت 8 هزار هکتار کلزا در استان لرستان

 به گزارش خبرنگار ایانا در لرستان دکتر "عبدالرضا بازدار" اظهار کرد:  کشت کلزا در استان لرستان منتج به نتایج خوبی شده است سال گذشته ۳ هزار هکتار کلزا در لرستان کشت شده است ، اما در سال جاری برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان کشت ۸۰۰۰ کلزای آبی و در صورت داشتن شرایط بارندگی مناسب در ابتدای فصل کاشت ۱۲ هزار هکتار کلزای دیم و همچنین کشت ۸ هزار هکتار کلزا نشایی را در برنامه داریم .

وی در ادامه به بحث کشت چغندر پاییزه اشاره کرد و گفت : در استان لرستان همه ساله کشت چغندر بهاره را داریم و امسال هم ۶ هزار و ۴۰۰ هکتار چغندر بهاره  کشت شده است اما برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان این است که کشت چغندر را در فصل پاییز در چرخه تناوب و تولید قرار دهیم که بتواند ۵۰ درصد نیاز آبی خود را از بارندگی ها استفاده نموده و کمتر از منابع آبی تجدید پذیر استفاده کنیم.

  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در پایان گفت در سال جاری ۴۰۰ هکتار چغندر قند پاییزه در مناطق جنوبی استان کشت خواهد شد.

در پایان این مراسم از تعدادی از محققین و مسئولین مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان لرستان تجلیل به عمل آمد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید