Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

مهمترین وظیفه ما نظارت بر فصل کاشت است

چهارمین جلسه ستاد زراعت استان به صورت ارتباط وبیناری با مجری طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور و در ادامه به ریاست سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور طائف رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، رئیس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، رئیس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، مدیران زراعت، رچحوزه ریاست و ترویج، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و دیگر اعضای ستاد در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

مهمترین وظیفه ما نظارت بر فصل کاشت است

به گزارش خبر نگار ایانا در استان لرستان؛ چهارمین جلسه ستاد زراعت استان به صورت ارتباط وبیناری با مجری طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور و در ادامه به ریاست سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور طائف رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، رئیس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، رئیس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، مدیران زراعت، رچحوزه ریاست و ترویج، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و دیگر اعضای ستاد در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

 در این جلسه آخرین سطح زیر کشت و وضعیت سطح سبز کلزا، گندم و جو توسط مدیریت امور زراعت و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان ها، مشکلات و موانع طرح جهش تولید در دیمزارها ، وضعیت حمل و جذب کودهای شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی استان و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان ها و وضعیت میزان سوخت تراکتور ها مورد بررسی قرار گرفت.

 شاهرخی در این جلسه با اشاره به اهمیت و حساسیت طرح جهش تولید در دیمزارها عنوان کرد؛ ما باید از طریق ارتباط حضوری، فضای مجازی و سامانه های پیامکی با کشاورزان، ایجاد انگیزه برای همکاران در مراکز جهاد کشاورزی، مدیریت زمان برای پیگیری امورات، معرفی دستگاه های کارنده نوین و ادوات کشاورزی، برگزاری کلاسهای آموزشی با کیفیت و کاربردی کار را به صورت بسیج همگانی پیش ببریم.

 وی در خصوص وضعیت کود افزود؛ تاکنون ۵۱,۵۰۰ تن کود از میزان ۹۳,۴۵۰ تن سهمیه لرستان وارد استان شده است و میزان ۳۳,۸۸۱ تن تحویل کشاورزان هم استانی شده و در حال حاضر از نظر تامین کود مشکل خاصی وجود ندارد و ظرف روز گذشته ۲۵ کامیون به شهرستان های سردسیر استان ارسال شده است.

 این مقام مسئول در ادامه بر نقش فناوری نوین در کشاورزی اشاره کرد و گفت؛ به واسطه بازدید از مزارع کشت های روی پشته و ترویج و توسعه آن در سطح مراکز، کالیبره کردن دستگاه ها و نظارت بر روی نحوه استفاده از کود جهشی در تولید ایجاد کنیم.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مبلغ ۵۰ هزار تومان به ازای هر هکتار از مبلغ دریافتی بیمه محصولات کشاورزی را پرداخت خواهد کرد گفت؛ از کشاورزان استانی درخواست می کنیم با توجه به خشکسالی‌های اخیر سطح اراضی زیرکشت خود را زیر چتر بیمه کشاورزی ببرند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید