Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان:

بازدید سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از باغ گیاه شناسی زاگرس

هدف ازایجاد وتوسعه این باغ شناسی زاگرس شناسایی تنوع گیاهی حوزه زاگرس،حفط ذخاخیر ژنتیک و گونه‌های ارزشمندگیاهی،غذایی،دارویی و زینتی وجنگلی زاگرس است.

بازدید سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از باغ گیاه شناسی زاگرس

به گزارش خبر نگار ایانا در استان لرستان؛ هدف ازایجاد وتوسعه این باغ شناسی زاگرس شناسایی تنوع گیاهی حوزه زاگرس،حفط ذخاخیر ژنتیک و گونه‌های ارزشمندگیاهی،غذایی،دارویی و زینتی وجنگلی زاگرس است.

 در باغ گیاه شناسی زاگرس بیش از۶۱  گونه جنگلی و ۴۰ گونه گیاه دارویی و گونه های آبزی مستقر است همچنین آبشار و دریاچه ای دراین مجموعه ایجادگردید که هدف از آن حفظ و نگهداری گیاهان آبی است که گونه زیبای از گل پامچال و گیاهان زینتی نیلوفر به باغ شناسی ودراین آبشار منتقل ومستقر گردیده است ، همچنین درباغ شناسی ۵ گونه بلوط درعرصه زاگرس منتقل ومستقر شده ونیزگونه‌های درختی بومی و میوه داردر بازشناسی مستقر شده است که از عملکرد بالایی برخوردارند.

درپایان این بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی گفت: این مجموعه یک ظرفیت بی بدیلی است که دارای بانک ژن در حوزه باغی وزراعی می باشدکه باید آن را توسعه دهیم که بی تردید دراقتصاد پایدار موثر است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید