Iranian Agriculture News Agency

برگزاری جلسه شورای تات(تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)

جلسه شورای تات "تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی" به ریاست سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور کریم قربانی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، مدیران کل ادارات تابعه، مدیران ستادی و محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با دستور کار تعیین اولویت های پژوهشی مسئله محور معاونت ها و ادارات تابعه، برنامه ریزی برای کاروان های انتقال یافته ها، آموزش و ترویج کشاورزی درسطح استان و بازبینی موضوع محققان معین مراکز جهاد کشاورزی در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی لرستان برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای تات(تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان؛ جلسه شورای تات "تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی" به ریاست سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  و با حضور کریم قربانی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، مدیران کل ادارات تابعه، مدیران ستادی و محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با دستور کار تعیین اولویت های پژوهشی مسئله محور معاونت ها و ادارات تابعه، برنامه ریزی برای کاروان های انتقال یافته ها، آموزش و ترویج کشاورزی درسطح استان و بازبینی موضوع محققان معین مراکز جهاد کشاورزی در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی لرستان برگزار شد.

 شاهرخی در این جلسه با تأکید بر افزایش بهره‌وری و تولید پایدار در اراضی دیم استان گفت؛ باید با استفاده از ظرفیت دانش فنی محققین مرکز تحقیقات، آموزش کارکنان و کارشناسان پهنه مراکز تحول اساسی ایجاد کنیم.

 وی با تأکید بر روی تعیین تاریخ کشت مناسب  (قبل از اولین بارندگی مؤثر) عنوان کرد؛ با توجه به پتانسیل بالای بذور اصلاح شده ای که در اختیار کشاورزان قرار میگیرد لازم و ضروریست با توجه به اقلیم های متفاوت استان تاریخ کشت مؤثر توسط کارشناسان مراکز به کشاورزان هم استانی پیشنهاد شود و همچنین با استفاده از کود های تغذیه، خاک‌ورزی مناسب و نظارت کارشناسان مراکز بهره وری را افزایش بدهیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید