Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهادکشاورزی لرستان:

شاهرخی: ۱۰۰۰هکتار تاسال ۱۴۰۴به سطح باغات استان اضافه می شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به ظرفیت موجود درزمینه عملکردوتولید سیب دراستان اشاره کرد و از افزایش ۱۰۰۰هکتار باغات سیب دراستان خبر داد.

شاهرخی: ۱۰۰۰هکتار تاسال ۱۴۰۴به سطح باغات استان اضافه می شود

به گزارش خبر نگار ایانا در استان لرستان؛ سید عماد شاهرخی رییس سازمان جهادکشاورزی لرستان به تبیین وظرفیت باغات سیب درلرستان اشاره کردوگفت: قریب به۳۸هزارهکتارسطح باغات سیب دراستان است که میانگین عملکرد این باغات درهرهکتار ۲۱ تن است وکل تولید سیب دراستان ۷۴هزار تن است.

وی درادامه افزود:ازاین میزان ۳۰ هزار تن سیب درجه یک است که عمدتاً به استان های همجوار وکشورهای همسایه صادر می‌شود و از این سطحی که دراستان داریم تقریبا ۵۰ درصد به شهرستان بروجرد تعلق داردکه به دلیل اقلیم مناسب و شرایط توپوگرافی که در شهرستان بروجرد وجود دارد میانگین عملکرد در این شهرستان حدود۲۶ تن درهکتار است که با اقداماتی که دردست اجرا است سعی بر آن داریم تا افق ۱۴۰۴،به سطح باغات استان۱۰۰۰هکتار اضافه شود.

وی تصریح کرد:طبق برنامه وزمانبندی سالی ۲۰۰ هکتاربه باغات سیب اضافه خواهیم کرد که سال گذشته ۲۰۰ هکتار انجام شدوامسال نیز تمهیدات لازم را انجام می‌دهیم تا۲۰۰هکتار باغات جدید داشته باشیم.

سید عماد شاهرخی درادامه گفت: با توسعه باغات سیب درلرستان شاهدکیفیت باغات خواهیم شد وسیب باکیفیت جایگزین سیب درجه ۳خواهد شدودرتلاش هستیم سیب های درجه ۲ باجوانسازی وپیوند اصلاح کنیم تا شاهد کیفیت بیشتر سیب ها باشیم وعملکرد آنها راافزایش دهیم.

سید عماد شاهرخی رییس سازمان جهاد کشاورزی درزمینه توسعه صنایع تبدیلی وفرآوری این محصول دراستان اشاره کرد وگفت: سال قبل تسهیلات لازم را دراختیار تعدادی از هم استانی ها قراردادیم که می خواستند درحوزه برندسازی ،بسته بندی و فرآوری و ایجادسردخانه اقدام کنند وامسال نیز آمادگی داریم از محل تسهیلات دراختیار متقاضیان قراردهیم تا به تدریج شاهد توسعه این محصول دربازار جهانی باشیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید