Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

درجلسه هماهنگی رفع تداخلات اراضی کشاورزی و ملی استان که به ریاست سید عماد شاهرخی رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان وباحضور رئیس و کارشناس اداره ساماندهی مدیریت امور اراضی و مدیران شهرستان ها برگزار گردید، شاهرخی اظهار کرد:با توجه اینکه ساماندهی اراضی کشاورزی و ملی و صدور سند تک برگ برای تمام اراضی کشاورزی یکی از مهمترین برنامه های ابلاغی وزیر جهادکشاورزی بوده که درظرف ۴ سال بایستی بطور کامل اجرا شود.

جلسه هماهنگی رفع تداخلات اراضی کشاورزی و ملی استان برگزار شد

به گزارش خبر نگار ایانا در استان لرستان؛ درجلسه هماهنگی رفع تداخلات اراضی کشاورزی و ملی استان که به ریاست سید عماد شاهرخی رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان وباحضور رئیس و کارشناس اداره ساماندهی مدیریت امور اراضی و مدیران شهرستان ها برگزار گردید، شاهرخی اظهار کرد: با توجه اینکه ساماندهی اراضی کشاورزی و ملی و صدور سند تک برگ برای تمام اراضی کشاورزی یکی از مهمترین برنامه های ابلاغی وزیر جهادکشاورزی بوده که درظرف ۴ سال بایستی بطور کامل اجرا شود.

وی درادامه افزود: این برنامه مورد تاکید جدی است و شهرستان ها بایستی با شدت تمام نسبت به پیگیری اقدام نمایند،دراین راستا شهرستان ها بایستی درهفته دو جلسه کمیسیون رفع تداخلات با حضور اعضاء برگزار کنند.

وی تصریح کرد: درمدیریت های شهرستانها هماهنگی لازم صورت گیرد چنانچه روستایی دارند که رفع تداخلات در آن کامل صورت گرفته و منجر به صدور سند تک برگ شده،طی مراسمی وبا انعکاس خبری وبا حضور فرماندار و سایر مسئولین شهرستانی و استانی نسبت به واگذاری اسناد ‌اقدام گردد، تا پایان آبان ماه ارزیابی شهرستان ها در اجرای برنامه رفع تداخلات صورت گیرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید