Iranian Agriculture News Agency

سیدعماد شاهرخی رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

برای سال زراعی جدید باکمبود کود مواجه نیستیم

سید عماد شاهرخی در زمینه کود وسم به بهره وران اشاره کرد وگفت: ما نیز درکنار کشاورزان هستیم و درزمینه کود و سم به اندازه کافی تهیه شده وهیچ گونه نگرانی دراین بخش برای کشاورزان وجود نداردو همکاران ما برای توصیه های لازم وفنی درکنارتوزیع کنندگان و کشاورزان هستند.

برای سال زراعی جدید باکمبود کود مواجه نیستیم

به گزارش خبر نگار ایانا در استان لرستان؛ سیدعماد شاهرخی رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان دراولین اجلاس سراسری الگو کشت محصولات کشاورزی، رونمایی و ابلاغ سند کشت محصولات استان ها در سال زارعی جدید ۱۴۰۱_۱۴۰۲وباحضور روسا، معاونین بهبودات تولیدات گیاهی ومدیران ترویج وهماهنگی تمام سازمانهای جهادکشاورزی کشوربه تبیین برنامه ها ی سازمان جهادکشاورزی لرستان در سال زراعی جدیداشاره کرد وگفت: باتوجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی،امسال نیزهمانند سال گذشته احتمال تنش خشکسالی زیادی در پیش خواهیم داشت و به همین منظور مادرحال حاضر تمهیداتی لازم برای اجرای الگوی کشت انجام داده و توصیه های لازم نیزدراین زمینه انجام شده است و کارشناسان درتمام مراکز جهاد کشاورزی وباهمکاری کشاورزان جلساتی دراین خصوص  برگزار کرده اند.

شاهرخی درادامه افزود: کارشناسان مرکزتحقیقات استان در این حوزه باکشاورزان ارتباط موثری برقرار کرده اندو مانیز توصیه کرده‌ایم که کشاورزان کشت های پاییزه اعم ازگندم،جو وگلزادراولویت کشت های خود قرار دهند و درمناطق گرمسیر استان نیزچغندر پاییزه و سیب زمینی با آبیاری (تیپ) دردستور کار قرار گیرد.

شاهرخی در زمینه کود وسم به بهره وران اشاره کرد وگفت: ما نیز درکنار کشاورزان هستیم و درزمینه کود و سم به اندازه کافی تهیه شده وهیچ گونه نگرانی دراین بخش برای کشاورزان وجود نداردو همکاران ما برای توصیه های لازم وفنی درکنارتوزیع کنندگان و کشاورزان هستند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید