Iranian Agriculture News Agency

شاهرخی رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ازاجرایی شدن طرح آبیاری تحت فشار به وسعت ۳۰هکتاردرمنطقه «کولوی» سپیدشت خرم آباد خبرداد.

کلنگ زنی ۳۰ هتکاری آبیاری تحت فشار در منطقه «کولوی»سپیدشت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان؛ سید عماد شاهرخی رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ازاجرایی شدن طرح آبیاری تحت فشار به وسعت ۳۰هکتاردرمنطقه «کولوی» سپیدشت خرم آباد خبرداد.

شاهرخی درحاشیه این مراسم گفت*:درراستای محرومیت زدایی درمناطق کمتر توسعه یافته با اجرایی کردن طرح آبیاری نوین سعی برآن است با توسعه زیرساخت ها وتولید دربخش کشاورزی بتوانیم به اقتصاد این مناطق کمک کنیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان درادامه افزود*:گرچه چنین مناطقی دارای محرمیت هایی هستند اما بالقوه دارای ظرفیت های مناسبی اعم از منابع آب کافی وخاک حاصلخیزدربخش کشاورزی می باشندکه باتلاش ومشارکت همکاران مرتبط به ویژه حوزه مدیریت آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی استان بی تردید شاهد جهش های خوبی درزمینه توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی وافزایش راندمان محصولات کشاورزی خواهیم شد.

وی تصریح کرد  منطقه «کولوی»چم سنگر سپیدشت برای اولین بار است که طرح آبیاری تحت فشار کلنک زنی می شود وسعی برآن این طرح رااجرا وبه زودی به بهره برداری برسد وهمچنان درتلاشیم که دربخش های مختلف استان چنین طرح های مهم اجراوبه بهره برداری برسانیم.

مراسم کلنگ زنی باحضورسیدعماد شاهرخی رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان،امام جمعه سپیدشت، اسدالهی معاون بهبود تولیدات دامی،الوندفر مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان وکیانی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد انجام شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید