Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: بزودی در راستای حمایت از کشاورزان زیان دیده تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می شود.

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از کشاورزان زیان دیده

به گزارش خبرنگار ایانا در لرستان، بمنظور توزیع و پرداخت اعتبارات ارزان قیمت مربوط به خشکسالی (سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) با مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان و تعیین شعب منتخب، جلسه ای به ریاست سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان و با حضور رؤسای دایره اعتبارات و کارشناسان بانک‌های کشاورزی، صادرات، ملت و تجارت استان، مدیر حوزه ریاست سازمان و رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی استان در محل دفتر ریاست سازمان جهادکشاورزی استان برگزار شد.

 شاهرخی، ملاک عمل در توزیع اعتبارات فوق را عملکرد شهرستان ها در بیمه محصولات کشاورزی در سال زراعی عنوان کرد و گفت؛  شهرستان های رومشکان و کوهدشت به جهت عملکرد عالی در بیمه محصولات کشاورزی به ترتیب با ۳۰ و ۲۹ میلیارد تومان معادل۵۰ درصد از  اعتبارات فوق را به خود اختصاص داده اند و شهرستان سلسله با دریافت حدود یک میلیارد تومان در انتهای لیست قرار دارد.

 وی در ادامه گفت؛ با توجه به مصوبات هیأت وزیران همه ی بسته های حمایتی دولت در بخش کشاورزی با اولویت دارندگان بیمه نامه و در قالب صندوق بیمه کشاورزی خواهد بود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید