Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: ما به عنوان متولیان تولید، امنیت و سلامت غذایی در قبال کشاورزان و سفره مردم مسئولیم بنابر این وظیفه ما افزایش راندمان تولید در واحد سطح می باشد و این امر مستلزم همکاری و ارتباطات هر چه بیشتر کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی است.

پیش بینی برداشت ۲۸ هزار و ۲۳۶ تن گندم بذری از مزارع گندم بذری استان لرستان

به گزارش خبر نگار ایانا در استان لرستان؛"سید عماد شاهرخی" در جلسه "کمیته فنی بذر و نهال استان لرستان" با اشاره به اینکه ۴۳ رقم گندم و جو بذری در لرستان تولید و فرآوری می شود گفت: در سال زراعی جاری ۹,۸۷۸ گندم بذری کشت شده است و پیش بینی میشود از این سطح میزان ۲۸,۲۳۶ تن برداشت شود.

  وی میزان کشت جو بذری را ۱,۰۷۴ هکتار اعلام کرد و گفت پیش بینی میشود  از این سطح میزان ۵,۲۲۶ تن جو بذری برداشت شود.

 "سید عماد شاهرخی" به میزان موجودی انبارهای شرکتهای بذری اشاره کرد و گفت: میزان گندم بذری ۶,۴۸۵ تن و میزان جو بذری ۴۵۰ تن است.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: ما به عنوان متولیان تولید، امنیت و سلامت غذایی در قبال کشاورزان و سفره مردم مسئولیم بنابر این وظیفه ما افزایش راندمان تولید در واحد سطح می باشد و این امر مستلزم همکاری و ارتباطات هر چه بیشتر کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی است.

 این مقام مسئول با تأکید بر استفاده از هیئت های اندیشه ورز در همه زیر بخشهای کشاورزی و ایجاد زیر شاخه مرتبط در کلیه شهرستانها عنوان کرد با همدلی، هم افزایی، ایجاد انگیزه و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مراکز جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تحول و جهشی در بخش کشاورزی ایجاد کنیم.

وی از کارشناسان مراکز تحقیقات و مراکز خدمات کشاورزی خواست با توجه به شرایط کم بارشی و کم آبی، کشاورزان را به سمت کشت کلزا سوق بدهند.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان بر بررسی وضعیت مزارع بذری زیر کشت با توجه به تنش های خشکی و سرمایی در لرستان، تصمیم‌گیری در مورد موجودی بذور شرکتها و گزارشی از میزان سطح زیر کشت مزارع بذری تأکید کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید