Iranian Agriculture News Agency

نشست هماهنگی فعالیتهای آموزشی و ترویجی در حوزه معاونت بهبود تولیدات دامی برگزارشد.

افزایش سطح تولید و کیفیت محصولات دامی با برنامه های آموزشی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان؛ نشست هماهنگی فعالیتهای آموزشی و ترویجی در حوزه معاونت بهبود تولیدات دامی با حضور معاون ومدیران معاونت بهبود تولیدات دامی و مدیرهماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی ،کارشناسان مرکز تحقیقات و اداره کل دامپزشکی استان لرستان برگزار شد.

 ناصر نجیب زاده به نقش و اهمیت آموزش و ترویج اشاره کرد و‌ گفت:بی تردید امروزه مبنای هر توسعه آموزش و آگاهی بخشی است و ما نیز باید بیش از گذشته و با یک رویکرد جدیدتری درحوزه زیربخش‌های مختلف درامر آموزش و ترویج توجه داشته باشیم تا باعث افزایش سطح تولید و کیفیت محصولات و رفع چالش‌ها دربخش دام وطیور شود.

 دراین جلسه مقرر شد برای سال ۱۴۰۱ برنامه های آموزشی، ترویجی معاونت بهبود تولیدات دامی با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج بصورت پروژه ای تهیه و تدوین شوند و درجلسات بعدی مورد بحث وتبادل نظر قرار گیرند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید