Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم خبرداد:

تولید بذر گواهی شده جو و گندم در استان قم

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم از تولید هزار و 792 تن تولید بذر گواهی شده جو و 701 تن بذر گواهی شده گندم در استان قم خبر داد.

تولید بذر گواهی شده جو و گندم در استان قم

سیدمحمد سعادتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: در استان قم بذر گواهی شده در سطحی که نیاز کشاورزان باشد تولید می‌شود.

وی ادامه داد: نوع بذر باید با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه تولید شود. در استان قم با شرایط اقلیمی که دارد، مرکز اصلاح بذر و نهال نوع رقم بذری را که معرفی می‌کند، مناسب منطقه است.

وی افزود: برای تولید بذر گواهی شده، بذرِ بذر مادری را به کشاورزان برای کشت می‌دهیم و کشاورزان بذر گواهی شده را برداشت می‌کنند. کشاورزانی که انتخاب می‌شوند، کشاورزانی هستند که بحث‌‍‌های فنی را به خوبی رعایت می‌کنند، زمین‌های خوب خود را کشت می‌کنند و در نتیجه بذر خوب و مناسبی تولید می‌کنند.

سعادتی در خصوص ویژگی‌های بذر تولیدی استان توضیح داد: این بذور مقاوم به بیماری‌ها، ورس و تنش‌های محیطی هستند. همچنین بذر گواهی شده می‌تواند نسب به ارقام محلی و بومی افزایش تولید بیشتری داشته باشد.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قم بیان کرد: برای سال زراعی 1403-1402 حدودا هزار و 792 تن بذر گواهی شده جو و 701 تن بذر گواهی شده گندم در ارقام مختلف تهیه شده است.

سعادتی ادامه داد: نسبت به سال گذشته در تولید بذر گواهی شده جو 33 درصد افزایش تولید داشتیم، در خصوص بذر گواهی شده گندم نیز با توجه به اینکه افزایش سطح کشت در گندم نداشتیم، مطابق با سال گذشته پنج هزار هکتار کشت کردیم.

وی افزود: کشاورزانی که از بذور گواهی شده استفاده می‌کنند تا 20 درصد افزایش عملکرد در واحد سطسح محصول کشت شده را خواهند داشت.

وی اضافه کرد: 75 درصد از سطح گندم استان قم از بذرو گواهی شده استفاده می‌کنند و 35 درصد از بذر جو گواهی شده استفاده می‌کنند.

وی افزود: بذر گندمی که در استان قم برای سال زراعی 1403-1402 تولید شده، حدودا 701 تن بذر گواهی شده ارقام مختلف گندم است.

سیدمحمد سعادتی یادآور شد: استان‌هایی که با استان قم هم اقلیم هستند، می‌توانند از بذور گواهی شده ما استفاده کنند، در صورت نیاز استان‌ها، می‌توانیم از بذر گواهی شده تولید شده در سطح استان، برای آن‌‌ها صادر کنیم و همچنین اگر نتوانند تولید بذر داشته باشند، در سال آتی می‌توانیم برای آن‌ها تولید کنیم.

وی گفت: در حال حاضر بذر گواهی شده به‌اندازه نیاز استان تامین شده است و می‌توانیم مازاد آن به استان‌های همجوار مثل سمنان، مرکزی، خراسان جنوبی و اصفهان  صادر کنیم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید