Iranian Agriculture News Agency

در راستای افزایش دانش فنی؛

در راستای افزایش دانش فنی، کارگاه آموزشی مبارزه با آفات و بیماری‌های درختان میوه در بخش الموت شرقی شهرستان قزوین برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با آفات و بیماری‌های درختان میوه در شهرستان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در این کارگاه آموزشی که با حضور جمعی از باغداران و کشاورزان بخش الموت شرقی در مرکز جهاد کشاورزی این بخش برگزار شد، در خصوص روش‌ها و زمان مبارزه با آفات و بیماری‌های مهم و میزان مصرف سموم مطالبی ارائه شد.

همچنین در حاشیه این کارگاه آموزشی در خصوص قوانین مرتبط با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مطالبی ارائه شد و به کشاورزان اکیدا توصیه شد که قبل از هرگونه اقدام به دیوار و فنس‌کشی به مرکز جهاد کشاورزی مراجعه و درخواست خود را به صورت قانونی مطرح کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید