Iranian Agriculture News Agency

به منظور حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آن‌ها؛

به منظور حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آن‌ها و همچنین در راستای ارتقای سطح دانش علمی و عملی بهره‌برداران بخش کشاورزی، کشاورزان شهرستان تاکستان با مدیریت پسماندهای کشاورزی و معایب کشت‌های زیر پلاستیک در مزارع کشاورزی آشنا شدند.

کشاورزان تاکستانی با مدیریت پسماندهای کشاورزی در مزارع کشاورزی آشنا شدند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای کشاورزی که در روستاهای اسفرورین و سراس برگزار شد، در خصوص عوارض و آسیب‌های سوزاندن بقایای کشاورزی نسبت به محیط زیست و از دست رفتن قابلیت خاک، آسیب‌های کشت نایلونی در صورت جمع آوری آن در خاک با توجه به عدم تجزیه پذیری و ماندگاری طولانی مدت در طی سالیان طولانی در خاک، آسیب‌های عدم توجه به مبارزه بیولوژیکی و استفاده از روش‌های شیمیایی جهت دفع آفات مطالبی ارائه شد.

در این دوره‌های آموزشی همچنین مراحل مدیریتی در پسماندهای کشاورزی شامل جلوگیری از تولید، کاهش در مبداء، استفاده مجدد، بازیافت، کمپوست و دفع، به فراگیران شرکت کننده آموزش داده شد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید