Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از تولید ۶ هزار و ۷۴۴ تن یونجه در مزارع کشاورزی این شهرستان در سال جاری خبر داد.

بیش از ۶۷۰۰ تن یونجه در مزارع کشاورزی شهرستان البرز تولید شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، وحید یوسفلی با اعلام پایان برداشت یونجه از اراضی کشاورزی این شهرستان افزود: این میزان محصول از سطح ۵۶۲ هکتار از مزارع کشاورزی زیر کشت یونجه در این شهرستان برداشت شده است.

وی، متوسط میانگین عملکرد این محصول  را ۱۲ تن یونجه خشک در هکتار برآورد کرد و گفت: علوفه برداشت شده از سطح مزارع پس از مراحل خشک‌کردن و بسته‌بندی در اختیار دامداران قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز با اشاره به اهمیت تامین علوفه مورد نیاز دامپروری‌ها گفت: سیاست حمایت از توسعه و تولید علوفه به ویژه علوفه‌های کم آب‌بر مانند سورگوم جزو برنامه‌های اولو‌یت‌دار جهاد کشاورزی است.

وی ادامه داد: در سال جاری ۳ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت سورگوم اختصاص یافته بود که ۹۶ تن سورگوم علوفه ای در این اراضی کشاورزی تولید شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید