Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: ۹۶ تن سورگوم علوفه ای در سال جاری در اراضی کشاورزی این شهرستان تولید شد.

تولید ۹۶ تن سورگوم علوفه ای در اراضی کشاورزی شهرستان البرز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، وحید یوسفلی با اشاره به پایان برداشت سورگوم در مزارع کشاورزی این شهرستان افزود: این میزان محصول از سطح ۳ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان برداشت شد.

وی اظهار داشت: یک و نیم هکتار از سطح مزارع برداشت شده به صورت دانه ای کشت شده بود که با توجه به شرایط سبزینگی گیاه و کشت مخلوط با ذرت به صورت علوفه ای برداشت شده است.

یوسفلی در خصوص مزایای کشت این گیاه اظهار داشت: سورگوم علوفه‌ای در مقایسه با ذرت، رشد سریعتری دارد و در مناطق سردسیر دوبار قابل برداشت است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید